Gå til indhold

Mulighed for genoptagelse af visse sager om karpaltunnelsyndrom

Sager om karpaltunnelsyndrom kan genoptages, hvis sagen er blevet afvist alene med den begrundelse, at nerveledningsundersøgelsen ikke har kunne bekræfte diagnosen.

Erhvervssygdomsudvalget og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) besluttede på principielt møde i december 2022 at ændre vejledningen om erhvervssygdomme i kapitel 6, afsnit 2 om karpaltunnelsyndrom.

Ændringen betyder, at sager (som i øvrigt opfylder fortegnelsens krav) kan anerkendes, hvis den kliniske undersøgelse viser, at der er tale om diagnosen karpaltunnelsyndrom – uanset at nerveledningsundersøgelsen ikke kan bekræfte diagnosen.

Ankestyrelsen har desværre ikke mulighed for selv at finde de relevante sager, og derfor kan vi ikke selv genoptage sagerne.

For at sikre den hurtigste sagsbehandling har vi aftalt med AES, at AES også kan genoptage sager, hvor Ankestyrelsen har truffet den seneste afgørelse.

Vi beder derfor de berørte borgere om at kontakte AES for at få genoptaget deres sag.

Muligheden for genoptagelse gælder i alle afgjorte arbejdsskadesager om karpaltunnelsyndrom, hvor sagen er blevet afvist alene med den begrundelse, at nerveledningsundersøgelsen ikke har kunne bekræfte diagnosen.

Vi henviser til AES’ hjemmeside (www.aes.dk) for mere information om, hvad du skal gøre, hvis du ønsker, at din sag bliver genoptaget. 

Sidst opdateret 10.01.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring