Gå til indhold

Ny praksisundersøgelse: Sager om tab af erhvervsevne, som Ankestyrelsen hjemviser på grund af mangelfuldt oplysningsgrundlag

Ankestyrelsen har undersøgt hvilke typer oplysninger, der mangler i sager om tab af erhvervsevne, der hjemvises på grund af mangelfuldt oplysningsgrundlag. Undersøgelsen viser blandt andet, at der i de gennemgåede sager oftest mangler lægelige oplysninger, og at det ofte er i sager, hvor der er konkurrerende eller forudbestående sygdomme.

Ankestyrelsen har i en ny praksisundersøgelse gennemgået 85 sager om tab af erhvervsevne. Alle 85 sager har Ankestyrelsen i 2021 hjemvist til ny behandling i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) på grund af mangelfuldt oplysningsgrundlag. Ud af 2.312 afgjorte sager om tab af erhvervsevne i Ankestyrelsen i 2021 blev 145 sager hjemvist med begrundelsen manglende oplysningsgrundlag.

I de 85 gennemgåede sager mangler der oftest lægelige oplysninger, men undersøgelsen viser ikke et generelt mønster for, hvilke slags lægelige oplysninger der mangler i sagerne. I nogle sager mangler der journaloplysninger fra tilskadekomnes praktiserende læge fra en konkret periode.

Det kan både være en periode før eller efter arbejdsskaden. I andre sager har tilskadekomne modtaget behandlinger hos andre læger, hospitaler, fysioterapeuter, kiropraktorer mv., som der er behov for at indhente oplysninger fra.

Undersøgelsen viser også, at i lidt over halvdelen af de 85 sager har den tilskadekomne konkurrerende sygdomme eller forværrede forudbestående sygdomme, som der mangler tilstrækkelige lægelige oplysninger om.

Der mangler særligt oplysninger til at vurdere årsagssammenhæng mellem arbejdsskaden og tilskadekomnes erhvervsevnetab eller fradrag i den samlede erstatning for tab af erhvervsevne.

I 16 af de 85 hjemviste sager mangler der oplysninger om de erhvervsmæssige forhold. Der er tale om mere uddybende oplysninger, end hvad der fremgår af tilskadekomnes svar på de første spørgeskemaer, som AES sender til tilskadekomne om de arbejdsmæssige forhold. De manglende oplysninger vedrører typisk konkrete arbejds- eller lønforhold hos den enkelte skadelidte. 

Læs hele undersøgelsen og anbefalingerne her

Sidst opdateret 13.03.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring