Gå til indhold

Ankestyrelsen har afgjort cirka 3.900 klager over Udbetaling Danmark i 2021

Udbetaling Danmark er blevet bedre til at leve op til de forvaltningsretlige regler. Det viser en ny redegørelse fra Ankestyrelsen. I 2021 har vi stadfæstet Udbetaling Danmarks afgørelse i 90 pct. af afgørelserne. Det er et fremskridt i forhold til året før, hvor vi stadfæstede 84 pct. af afgørelserne.

Ankestyrelsen modtog i 2021 cirka 4.800 klagesager fra Udbetaling Danmark. De fleste klager (36 pct.) handlede om boligstøtte. I alt afgjorde vi 3.900 klager over Udbetaling Danmarks afgørelser. Det viser vores nye redegørelse for sagsbehandlingen på området i 2021.

Vi har stadfæstet 90 pct. af klagerne fra Udbetaling Danmark, hvilket betyder, at Udbetaling Danmark har afgjort sagerne korrekt i 90 pct. af de sager, der er klaget over.

Selvom Ankestyrelsen har stadfæstet en afgørelse, kan vi godt have udtalt kritik af sagsbehandlingsfejl, som Udbetaling Danmark har begået ved behandlingen af sagen.

Når vi har stadfæstet afgørelser trods kritik, skyldes det enten, at Udbetaling Danmark har rettet op på fx en mangelfuld begrundelse, når de har genvurderet deres afgørelse, eller at vi har rettet op på den mangelfulde begrundelse.

I 2020 stadfæstede Ankestyrelsen 84 pct. af sagerne, mens vi i 2019 stadfæstede 85 pct. sagerne.

Problemer
Redegørelsen viser, at Udbetaling Danmark har stadigt færre problemer med at leve op til de forvaltningsretlige regler.

I 2021 har Ankestyrelsen kritiseret en mangelfuld begrundelse for afgørelsen i seks pct. af samtlige sager. Det drejer sig om områderne barselsdagpenge, boligstøtte og pension, hvor der fx har været mangelfulde begrundelser for beregninger af ydelser og opgørelser af krav, eller der kan have været mangelfuld henvisning til de retsregler, som afgørelsen er truffet efter.

Til sammenligning påtalte Ankestyrelsen i 2020, at begrundelsen var mangelfuld i 13 pct. af sagerne, og i 2019 skete det i 16 pct. af sagerne.

Der er stor forskel på, hvor tit Ankestyrelsen kritiserer sagsbehandlingen på de enkelte sagsområder.

I sager om national pension og international pension er der udtalt kritik af sagsbehandlingsfejl i henholdsvis 34 og 33 pct. af sagerne.

I sager om barselsdagpenge er der udtalt kritik i 31 pct. af sagerne.

I sager efter boligstøtteloven og familieydelser har Ankestyrelsen påtalt sagsbehandlingsfejl i henholdsvis 15 og 13 pct. af sagerne.

På pensionsområderne har Ankestyrelsen særligt kritiseret, at Udbetaling Danmark ikke har overholdt fristen på fire uger til at genvurdere sagerne.

Fakta om redegørelsen
Ankestyrelsen skal hvert år lave en redegørelse om sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark.
Fokus i redegørelsen er, hvorfor Ankestyrelsen ændrer og hjemviser sager fra Udbetaling Danmark, og hvilke tendenser vi ser i sagsbehandlingen.

Læs hele redegørelsen her

Sidst opdateret 16.03.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring