Gå til indhold

Nyhedsbrev maj 2023 fra det det kommunale og regionale tilsyn

I nyhedsbrevet for maj kan du læse fem nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Kommunalret

En kommunes køb og videresalg af jord med vilkår om skovrejsning 

Randers Kommune havde bedt Ankestyrelsen vurdere, om kommunen kunne købe jordarealer med henblik på at sælge disse videre med tinglyst vilkår om, at jordarealet kun måtte anvendes til at rejse skov.Ankestyrelsen vurderede på det foreliggende grundlag, at kommunens ønskede dispositioner ikke ville være i strid med kommunalfuldmagtsreglerne.

Københavns Kommunes medfinansiering af landstrømanlæg til krydstogtskibe

 Københavns Kommune havde bedt Ankestyrelsen om en udtalelse om, hvorvidt det ville være lovligt efter kommunalfuldmagtsreglerne, at kommunen medfinansierede By & Havn I/S’ etablering af landstrømanlæg til krydstogtskibe i Københavns Havn.

Ankestyrelsen vurderede på bagrund af sagens oplysninger, at det var lovligt. 

Forvaltningsret
 

Inhabilitet i sager om nyt lejlighedsbyggeri

Byrådet i Helsingør Kommune mente, at et byrådsmedlem, der også var formand for By- Plan- og Trafikudvalget, ikke var inhabilt ved behandlingen af sager om et nyt lejlighedsbyggeri.

Medlemmet var ansat som erhvervschef i det ejendomsmæglerfirma, der havde indgået kontrakt med bygherre om salg af de færdige lejligheder.

Ankestyrelsen vurderede, at ejendomsmæglerfirmaet havde en sådan interesse i sagen om opførsel af byggeriet, at der forelå inhabilitet.

Habilitet i sager om nyt lejlighedsbyggeri

Byrådet i Helsingør Kommune mente, at et byrådsmedlem, der også var medlem af By- Plan- og Trafikudvalget, var inhabilt ved behandlingen af sager om et nyt lejlighedsbyggeri.

Byrådsmedlemmet var også medlem af menighedsrådet og havde i den forbindelse klaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet over byggeriet.

Ankestyrelsen vurderede, at medlemmet ikke var inhabilt. Ankestyrelsen lagde vægt på, at interessen for, at kirken ikke lider skade, ikke kunne anses for uvedkommende for sagernes behandling.

Partsrepræsentation på møder, hvor borgeren har pligt til selv at deltage

 Ankestyrelsen blev opmærksom på, at Frederiksberg Kommune vejleder borgere om, at en partsrepræsentant deltager som bisidder i møder, hvor borgeren har pligt til selv at deltage.

På baggrund af kommunens redegørelse vurderede Ankestyrelsen, at der ikke var anledning til at rejse en tilsynssag.

Læs tilsynets nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

Sidst opdateret 06.06.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring