Gå til indhold

Ny principmeddelelse 10-23: Det menes der med ”aktiv frasigelse” af ressourceforløbs-ydelsen under enten jobafklaringsforløb eller ressourceforløb

Ankestyrelsen offentliggjorde den 1. juni 2023 principmeddelelse 10-23, der handler om retten til jobafklaringsforløb eller ressourceforløb, når en borger frasiger sig ressourceforløbsydelse. Efterfølgende har Ankestyrelsen fået en del spørgsmål fra sagsbehandlere i kommunerne om, hvad der ligger i ”aktiv frasigelse”. Det præciserer vi i denne nyhed.

Spørgsmålene handler om, hvorvidt en borger fortsat har ret til selve jobafklarings- eller ressourceforløbet, selvom der foretages fuldt fradrag i ressourceforløbsydelsen på grund af indtægter, således at borgeren får udbetalt 0 kr.

Principmeddelelse 10-23 handler ikke om den situation, hvor en borger får foretaget fuldt fradrag i ressourceforløbsydelsen på grund af indtægter.

Principmeddelelsen beskriver derimod alene den situation, hvor en borger aktivt afslår at modtage ressourceforløbsydelse grundet udbetaling af en privat pension. Der er derfor ikke tale om, at der bliver foretaget fradrag i borgerens ressourceforløbsydelse på grund af eksempelvis udbetaling af en privat pension.

Målgruppebestemmelserne i beskæftigelsesindsatsloven om jobafklaringsforløb og ressourceforløb blev pr. 1. januar 2020 sprogligt justeret. Formålet var at tydeliggøre, at et jobafklaringsforløb/ressourceforløb er ét samlet forløb bestående af forløb med tilhørende ressourceforløbsydelse.

I aktivloven blev der samtidig indsat en ny bestemmelse i § 69, j, stk. 5. Som 4. pkt. blev indsat: ”En person, der ikke får udbetalt ressourceforløbsydelse på grund af fradrag for indtægter, anses for at modtage ressourceforløbsydelse.”

Det fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslaget (nr. L 210 2018/2019), at ændringen er indsat for at tydeliggøre, at personer, der får foretaget fuldt fradrag i ressourceforløbsydelsen for indtægter under jobafklaringsforløb, således at personen ikke får udbetalt ressourceforløbsydelse, stadig anses for at modtage ressourceforløbsydelse.

Principmeddelelse 10-23 ændrer derfor ikke ved, at en borger stadig har ret til selve jobafklarings- eller ressourceforløbet, selvom der foretages fuldt fradrag i ressourceforløbsydelsen, således at borgeren får udbetalt 0 kr.

Læs principmeddelelse 10-23

Sidst opdateret 09.08.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring