Gå til indhold

Ny undersøgelse viser, at medarbejdere på botilbud oplever, at størstedelen af deres opgaver er borgerrettede og meningsfulde

Ankestyrelsen har for Ekspertudvalget på socialområdet undersøgt, hvad medarbejderne på syv botilbud bruger deres arbejdstid på, og om de oplever deres opgaver som meningsfulde. Undersøgelsen viser, at medarbejderne og lederne oplever, at de generelt set har fokus på de borgerrettede opgaver, og at størstedelen af deres andre opgaver er meningsfulde. Der er dog en række opgaver og processer, som kan tage tid fra de borgerrettede opgaver.

I undersøgelsen fortæller de interviewede medarbejdere og ledere, at de generelt set har fokus på de borgerrettede opgaver, og at størstedelen af deres andre opgaver er meningsfulde. Det er deres vurdering, at der ikke er nogen opgaver, der helt kan fjernes, uden at det vil give andre udfordringer.

På trods af denne overordnede vurdering, så beskriver de en række opgaver og processer, som kan tage tid fra de borgerrettede opgaver. Et eksempel på en opgave, der tager tid fra de borgerrettede opgaver er i forbindelse med forhåndsgodkendte magtanvendelser, eksempelvis ved brug af stofseler.

På de tre botilbud, der har erfaring med forhåndsgodkendte magtanvendelser, oplever lederne, at der bruges unødigt meget tid på, at medarbejderne registrerer, og lederne udfylder skemaer og indberetter anvendelsen af den forhåndsgodkendte magtanvendelse hver måned. De sætter spørgsmålstegn ved behovet for at registrere hver enkelt brug af døralarm eller stofsele, når der i forbindelse med forhåndsgodkendelsen er lavet en grundig beskrivelse af, hvilke situationer indgrebet skal bruges i.

Flere ledere fortæller også, at de oplever at bruge tid på at håndtere udfordringer, der skyldes manglende koordinering mellem de forskellige tilsyn. Ingen af de interviewede har oplevet udfordringer med, at tilsynene lå for tæt på hinanden, eller at der var uhensigtsmæssige opgaver i forhold til at skulle indsende den samme dokumentation til flere tilsyn.

Det er derfor ikke den logistiske koordinering mellem tilsynene, de oplever udfordringer med. Udfordringerne handler i stedet om, at de på botilbuddet kan opleve modsatrettede hensyn fra særligt Socialtilsynet og Arbejdstilsynet i forhold til, hvordan man tilrettelægger arbejdet, så det imødekommer hhv. personalets sikkerhed eller borgernes selvbestemmelsesret og trivsel.

Eksempelvis oplever et botilbud, at Socialtilsynet mener, at en borger bør have adgang til knive og gafler, mens Arbejdstilsynet i den konkrete sag vurderer, at der ikke bør være knive tilgængelige for borgeren, da det er til fare for personalet.

Formålet med undersøgelsen er at afdække, hvilke opgaver medarbejdere på udvalgte botilbud oplever, at de anvender deres arbejdstid på. Som en del af det spurgte vi ind til deres dokumentationspraksis og de krav til dokumentation, der påvirker deres arbejdsopgaver. I forlængelse heraf spurgte vi også til, hvordan medarbejderne oplever, at tilsynsmyndighederne påvirker deres arbejdsopgaver.

Undersøgelsen bygger på interview med medarbejdere og ledere på fem botilbud og ledere fra yderligere to botilbud. Undersøgelsen er bestilt af Ekspertudvalget på socialområdet. I 2022 blev der nedsat et ekspertudvalg på socialområdet, som skal sikre, at der kommer mest mulig velfærd ud af pengene ved at komme med anbefalinger til en mere bæredygtig udvikling på socialområdet.  Læs mere om ekspertudvalget her.

Læs undersøgelsen her

Sidst opdateret 31.10.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring