Gå til indhold

Ankestyrelsen har i sit tilsyn med den internationale adoptionsformidling fra Madagaskar givet DIA en advarsel om, at regelgrundlaget for formidlingsarbejdet skal følges

I forlængelse af Social- og Boligministerens beslutning om at tilbagekalde Danish International Adoptions (DIA) tilladelse til formidle adoptioner fra Madagaskar har Ankestyrelsen i sit tilsyn med DIA’s formidlingsarbejde vurderet, at DIA i en række tilfælde mod bedre vidende har handlet i strid med principperne i Haagerkonventionen, adoptionsloven, de administrative forskrifter på området og akkrediteringsvilkårene for DIA formidlingsarbejde. 

DIA’s handlinger har samlet set medført, at Ankestyrelsen har givet DIA en advarsel om, at regelgrundlaget for formidlingsarbejdet skal følges. Desuden har Ankestyrelsen pålagt DIA nærmere betingelser for DIA’s fremtidige betalinger i konkrete adoptionssager. 

Læs en nærmere beskrivelse af baggrunden for Ankestyrelsens reaktion

Læs handicaptilgængelig version

Sidst opdateret 08.11.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring