Gå til indhold

Højesteret enig i Ankestyrelsens anerkendelse af arbejdsskade

I en ny principiel sag om vurdering af personskade pådraget efter besvimelse på arbejdspladsen har Højesteret afgjort, at Ankestyrelsens anerkendelse af, at hændelsen var en arbejdsskade, var korrekt.

Den tilskadekomne sad ved sit skrivebord på arbejdspladsen og arbejdede på sin pc, da hun pludselig besvimede. Hun faldt og slog hovedet mod gulvet, hvorved hun pådrog sig posttraumatisk hovedpine.

Ankestyrelsen anerkendte personskaden som en arbejdsskade, selvom parterne i sagen var enige om, at den tilskadekomnes arbejde ikke var årsag til besvimelsen.

Sagen i Højesteret angik, om der var grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens afgørelse. Højesteret fastlog, at personskaderne måtte anses for at være en følge af arbejdet eller de forhold, det var foregået under.  

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs dommen fra Højesteret her

Sidst opdateret 13.10.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring