Gå til indhold

Læringsnotat til kommunerne om hjemmetræning af børn

I læringsnotatet kan kommunerne blandt andet se eksempler på korrekt sagsbehandling i sager om hjemmetræning af børn. Notatet er lavet på baggrund af en gennemgang af sager fra seks udvalgte kommuner.

Ankestyrelsens har, som led i et politisk initiativ, der handler om at styrke retssikkerheden og tilliden på handicapområdet, udarbejdet et læringsnotat. Notatet for 2023 giver et billede af de styrker og udfordringer, som seks udvalgte kommuner har med sagsbehandling i sager om hjemmetræning af børn (servicelovens § 32 a).

Læringsnotatet formidler med eksempler, hvordan en kommune kan udføre relevant og tilstrækkelig sagsbehandling fx i forhold til at oplyse en sag, at føre relevant tilsyn med en hjemmetræningsordning og om opmærksomhedspunkter ved korrekt bevillingstidspunkt for hjemmetræning mv.

Vi har i alt gennemgået 74 sager fra de udvalgte kommuner. 46 ud af de 74 sager er samlet set afgjort i overensstemmelse med regler og praksis. Det betyder også, at vi vurderer, at 29 ud af de 74 sager lider af en eller flere retlige mangler. Af dem ville vi have omgjort (ændret eller hjemvist) 28 af sagerne, hvis de var påklaget til Ankestyrelsen.

I de fleste sager, hvor vi kan konstatere en retlig mangel, har kommunerne udfordringer med at oplyse sagen. Vi kan også konstatere, at der er sager, som lider af en begrundelsesmangel og sager, der indeholder en hjemmelsmangel. I en mindre gruppe sager har kommunerne foretaget en forkert fortolkning eller et skøn, der ikke er udøvet korrekt.

Læringsnotatet skal hjælpe med at understøtte en styrket kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Læs læringsnotatet her

Læringsnotatet

Læringsnotatet indgår i det juridiske serviceeftersyn, der er en del af retssikkerhedspakken, som et bredt politisk flertal vedtog i 2021, og hvor formålet er at styrke borgerenes retssikkerhed og tillid på handicapområdet. Initiativerne på handicapområdet indeholder både undervisning, undersøgelser og anbefalinger samt opfølgning fra tilsynet.

Du kan læse mere om initiativerne her

Du kan læse mere om det juridiske serviceeftersyn her

Sidst opdateret 19.12.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring