Gå til indhold

Juridisk serviceeftersyn

Med det juridiske serviceeftersyn samles viden om, hvorvidt kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med regler og praksis, og der udarbejdes et læringsnotat til kommunerne.

Det juridiske serviceeftersyn vil give kommunerne et aktuelt billede af praksis på et område inden for både børne- og voksenhandicap. Det juridiske serviceeftersyn kan bruges til at se, om kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med regler og praksis.

Ankestyrelsen indhenter et antal sager fra fem til seks kommuner på henholdsvis børne- og voksenhandicapområdet, som skal indgå i det juridiske serviceeftersyn. Serviceeftersyn forløber i årene 2023 til 2025 og vil bestå af en juridisk vurdering af, om sagerne er i overensstemmelse med regler og praksis på området.

Hvad det betyder for den udvalgte kommune
Bliver jeres kommune udvalgt, sender Ankestyrelsen en mail til jer, hvor I vil blive bedt om at indsende et antal sager på et udvalgt område. De sager vil styrelsen efterfølgende gennemgå for at se, om afgørelserne er i overensstemmelse med regler og praksis.

Efterfølgende vil I modtage et læringsnotat, som beskriver resultaterne af serviceeftersynet samt anbefalinger til at understøtte en styrket kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Siden opdateres løbende.

Tidsplan:

2023:
Fokus på sager om hjemmetræning jf. servicelovens § 32 a. (Voksen og Børneområdet)
De kommuner, der indgår i det juridiske serviceeftersyn i 2023, skal derfor bidrage med sager om hjemmetræning.

2024:
Fokus på personkredsvurderinger i sager på voksenområdet om merudgifter, jf. servicelovens § 100. (Voksenområdet)
De kommuner, der indgår i det juridiske serviceeftersyn i 2024, skal derfor bidrage med personkredssager på voksenområdet om merudgifter.

2025:
Fokus på personkredsvurderinger i sager på børneområdet om tabt arbejdsfortjeneste, jf. servicelovens § 42. (Børneområdet)
De kommuner, der indgår i det juridiske serviceeftersyn i 2025, skal derfor bidrage med personkredssager på børneområdet om tabt arbejdsfortjeneste.

Sidst opdateret 16.09.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring