Gå til indhold

Juridisk serviceeftersyn

Med det juridiske serviceeftersyn samles viden om, hvorvidt kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med regler og praksis, og der udarbejdes et læringsnotat til kommunerne.

Det juridiske serviceeftersyn vil give kommunerne et aktuelt billede af praksis på et område inden for både børne- og voksenhandicap. Det juridiske serviceeftersyn kan bruges til at se, om kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med regler og praksis.

Ankestyrelsen indhenter et antal sager fra fem til seks kommuner på henholdsvis børne- og voksenhandicapområdet, som skal indgå i det juridiske serviceeftersyn. Serviceeftersyn forløber i årene 2023 til 2025 og vil bestå af en juridisk vurdering af, om sagerne er i overensstemmelse med regler og praksis på området.

Hvad det betyder for den udvalgte kommune
Bliver jeres kommune udvalgt, sender Ankestyrelsen en mail til jer, hvor I vil blive bedt om at indsende et antal sager på et udvalgt område. De sager vil styrelsen efterfølgende gennemgå for at se, om afgørelserne er i overensstemmelse med regler og praksis.

Efterfølgende vil I modtage et læringsnotat, som beskriver resultaterne af serviceeftersynet samt anbefalinger til at understøtte en styrket kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Læringsnotat 2023 om hjemmetræning af børn  ( § 32a )

Læs nyhed om læringsnotatet 2023

Siden opdateres løbende.

Tidslinje:

Tidslinje_juridisk_serviceeftersyn_blå_tekst

Sidst opdateret 19.12.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring