Gå til indhold

Samlet retssikkerheds-undersøgelse

I perioden 2023-2025 vil Ankestyrelsen kortlægge kommunernes udfordringer i sagsbehandlingen på både børne- og voksenhandicapområdet i en samlet retssikkerhedsundersøgelse.

Undersøgelsen skal afdække, hvilke retssikkerhedsmæssige udfordringer, kommunerne har på handicapområdet, og indhente perspektiver på, om der er behov for regelforenklinger, der kan medvirke til at styrke borgernes retssikkerhed.

Processen for undersøgelsen
Første led i afdækningen består af en vidensopsamling. Den skal samle op på eksisterende viden om de retssikkerhedsmæssige udfordringer, der er i sagsbehandlingen i kommunerne. Det drejer sig om udvalgte bestemmelser på handicapområdet, hvor Ankestyrelsen er klageinstans. Vidensopsamlingen vil sikre, at den efterfølgende samlede retssikkerhedsundersøgelse bygger på et solidt grundlag af eksisterende viden.

Efter Ankestyrelsen har udarbejdet vidensopsamlingen, går vi i gang med at arbejde med den samlede retssikkerhedsundersøgelse.

Hvad det betyder for en kommune
Via initiativet får både kommuner, interessenter og beslutningstagere en samlet afdækning af centrale udfordringer på henholdsvis børne– og voksenhandicapområdet, samt kommunernes perspektiver på, hvordan disse udfordringer kan blive håndteret.
Et centralt element i undersøgelsen vil bygge på Ankestyrelsens indsamling af erfaringer og perspektiver fra landets kommuner.

Siden opdateres løbende.

Overordnet tidsplan:

Ultimo 2022:
Igangsættelse af indledningsvis vidensopsamling

Primo 2023:
Igangsættelse af første delundersøgelse i den samlede retssikkerhedsundersøgelse på børnehandicapområdet

Ultimo 2023 - 2024:
Igangsættelse af anden delundersøgelse i den samlede retssikkerhedsundersøgelse på voksenhandicapområdet

2025:
Samlet afrapportering på resultaterne fra delundersøgelserne. Her inddrager Ankestyrelsen også viden fra øvrige gennemførte SSA-initiativer.

Sidst opdateret 16.09.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring