Gå til indhold

Nyt praksisnotat om dækning af nødvendige merudgifter til voksne

Bliv klogere på Ankestyrelsens praksis vedrørende sager om nødvendige merudgifter

Hvert år afgør Ankestyrelsen op til 1200 kommunale sager på temamøder, hvor beskikkede medlemme deltager. Til møderne skriver vi et praksisnotat om det pågældende sagsområde eller tema.

Ankestyrelsen har, på et temamøde i juni 2023, behandlet 21 sager om nødvendige merudgifter efter servicelovens §100. Merudgiftsydelsen har til formål at kompensere personer med varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, sådan at de ligestilles med borgere, der ikke lider af nedsat funktionsevne.

I praksisnotatet henviser vi desuden til de principmeddelelser, som er anvendt, når vi har behandlet de konkrete sager.

Læs hele praksisnotatet

Sidst opdateret 21.06.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring