Gå til indhold

Ny undersøgelse: Politiets vurdering af sager om vold eller overgreb mod børn og unge har betydning for, om sagen kommer i børnehuset

Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes involvering af børnehuse i sager med viden om eller mistanke om overgreb mod børn. Undersøgelsen identificerer en række forhold, som kan have betydning for, om kommunerne involverer børnehuset – også i sager, hvor kriterierne for involvering umiddelbart er opfyldt.

Tre kriterier skal være opfyldt, for at en sag skal i børnehuset. Et af disse kriterier er involvering af politi eller sygehusvæsen i sagen.

Det fremgår dog ikke tydeligt af lovgivningen, hvornår hhv. politi eller sygehusvæsen er involveret i en sag, og kommunerne definerer derfor selv, hvornår de vurderer at de øvrige sektorer er involveret.  

Ankestyrelsens undersøgelse peger på, at særligt uklarhed, om hvornår politiet er involveret, kan have betydning for, om sagen ender i børnehuset.

Undersøgelsen viser, at over halvdelen af landets kommuner anser anmeldelse af sagen som definition på politiets involvering, mens en mindre andel anser hhv. sigtelse af mistænkte og sparring med politiet som adgangsgivende.

Kommunerne fortæller samtidig, at de ofte har en indledende drøftelse af sagen med politiet, før de beslutter, om sagen skal i børnehuset. Politiets vurdering af sagen ved den drøftelse vejer tungt i forhold til om sagen kommer videre til et børnehuset. Politiets vurdering af sagen kan derfor få betydning for, om barnet efterfølgende bliver udredt i børnehuset.

At politiets vurdering af sagen vejer tungt i mange kommuner er ifølge børnehusene problematisk, da der stadig kan være behov for en udredning af barnet i forhold til overgreb, selvom der ikke nødvendigvis er nok beviser til en straffesag.

Prioritering af politiets vurdering er blot et ud af flere forhold, som har betydning for, om en sag og dermed et barn, kommer til udredning i børnehuset. Læs mere i rapporten om, hvilke forhold som kan have betydning for kommunernes brug af børnehuse, og i hvor høj grad de forhold gælder på tværs af landets kommuner.

Undersøgelsen er bestilt af Social-, Bolig- og Ældreministeriet som led i aftalen om ”Børnene Først”.

link til publikation

Sidst opdateret 19.06.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring