Gå til indhold

Nye principmeddelelser fra Ankestyrelsen

Her kan du se Ankestyrelsens seneste principmeddelelser.

Ankestyrelsens principmeddelelse 13-23 om sygedagpenge – delegation – anden aktør – vikaraftale

Principmeddelelsen fastslår, at hvis en kommune vil overdrage sin afgørelseskompetence til en privat aktør (ekstern delegation), kræver det lovhjemmel. Der er som udgangspunkt ikke lovhjemmel til, at en kommune kan overlade det til en privat aktør at træffe afgørelse om selve retten til sygedagpenge.

I principmeddelelsen opstilles en række faktorer, der kan tillægges betydning i vurderingen af, om en medarbejder, der har truffet afgørelse i en sygedagpengesag, kan betragtes som en af kommunen ansat vikar eller en privat aktør. Der skal foretages en konkret samlet vurdering af de reelle og formelle forhold vedrørende ansættelsen og opgavevaretagelsen

Læs hele principmeddelelsen

 

Ankestyrelsens principmeddelelse 12-23 om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke, indstilling til børn og unge-udvalget, vurdering af forældrekompetencer, garantiforskrift

Når kommunen udarbejder en indstilling til børn og unge-udvalget om, at et barn eller ung skal anbringes uden for hjemmet uden samtykke på grund af forældrenes forhold, er der et lovkrav om, at kommunens indstilling bl.a. skal omfatte en vurdering af forældremyndighedsindehaverens kompetencer til at varetage omsorgen for barnet eller den unge, herunder med hjælp og støtte efter serviceloven eller anden relevant lovgivning.

Det særlige krav til indholdet af kommunens indstilling har karakter af en garantiforskrift, der skal understøtte, at afgørelsen er lovlig og rigtig.

Læs hele principmeddelelsen

 

Principmeddelelse 11-23 om børne- og ungeydelse, ligedeling, nye regler, overgangsregel, personkreds, flytning fra udlandet, forældremyndighed og ændring i forholdene

Principmeddelelsen fastslår, at en forældremyndighedsindehaver kan være omfattet af overgangsordningen, som blev indført i forbindelse med reglerne om ligedeling af børne- og ungeydelse, hvis forældremyndighedsindehaverne har boet hver for sig i hele perioden fra den 19. oktober 2021 til den 21. november 2021. Det gælder uanset om forældremyndighedsindehaveren var den eneste fuldt skattepligtige i Danmark inden den 1. januar 2022. Hvis man er omfattet af overgangsordningen, så skal børne- og ungeydelsen som udgangspunkt ikke ligedeles, selvom den anden forældremyndighedsindehaver senere bliver fuldt skattepligtig i Danmark.

Principmeddelelsen fastslår også, at en forældremyndighedsindehaver ikke kan være omfattet af overgangsordningen, hvis man havde den fulde forældremyndighed inden den 1. januar 2022. Det gælder uanset om forældrene har boet hver for sig i hele perioden fra den 19. oktober 2021 til den 21. november 2021.

Læs hele principmeddelelsen

 

Ankestyrelsens principmeddelelse 10-23 om ret til jobafklaringsforløb eller ressourceforløb ved frasigelse af ressourceforløbsydelse

Ankestyrelsen har med principmeddelelsen fastslået, at en borger, der medvirker i et jobafklaringsforløb eller ressourceforløb, ikke har ret til forløbet, hvis borgeren frasiger sig ressourceforløbsydelsen. Det gælder også, selvom borgeren ønsker at medvirke aktivt i indsatserne i jobafklarings- eller ressourceforløbet. Det betyder, at kommunen skal meddele afslag på bevilling af jobafklaringsforløbet eller ressourceforløbet, hvis borgeren frasiger sig ressourceforløbsydelsen. 

Læs hele principmeddelelsen

Sidst opdateret 23.06.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring