Gå til indhold

Børnesagsbarometret 2023 – Den juridiske kvalitet af kommunernes sagsbehandling er stort set uændret siden 2020

Ankestyrelsen har for fjerde år i træk udgivet Børnesagsbarometret. I år har vi gennemgået sager fra samme kommuner, som deltog i år 2020. Vi kan derfor se, om den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen har udviklet sig i perioden. Når vi sammenholder hovedresultaterne fra rapporterne i 2020 og 2023, ser vi, på tværs af de deltagende kommuner, ikke væsentlige ændringer i den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen i sager om udsatte børn og unge.

Udvalgte hovedresultater

Børnesagsbarometret viser blandt andet:

 • at reglerne om at udarbejde en børnefaglig undersøgelse er overholdt i 72 procent af sagerne fra barometret i 2023 og i 71 procent af sagerne fra 2020.
 • at reglerne om en børnesamtale forud for afgørelsen er overholdt i 61 procent af sagerne fra barometret i 2023 og i 55 procent af sagerne fra 2020.
 • at reglerne om at udarbejde en handleplan, som handler om den aktuelle foranstaltning, er overholdt i 83 procent af sagerne fra barometret i 2023 og i 79 procent af sagerne fra 2020.
 • at kravene til opfølgning inden for de første tre måneder efter at have iværksat en foranstaltning er opfyldt i 70 procent af sagerne fra barometret i 2023. I Børnesagsbarometret 2020 er datagrundlaget for lille til, at resultaterne kan sammenlignes.
 • at kommunerne i 96 procent af sagerne fra barometret i 2023 har foretaget en 24 timers vurdering af, om der var behov for at iværksætte akutte foranstaltninger, sådan som loven foreskriver. Til sammenligning blev kravet overholdt i 93 procent af sagerne i barometret fra 2020.
 • at kommunerne i 43 procent af sagerne fra barometret i 2023 har overholdt kravet om genvurdering af underretninger i sager, hvor der allerede er iværksat en foranstaltning. Til sammenligning blev kravet overholdt i 53 procent af sagerne i barometret fra 2020.

Hent undersøgelsen

Børnesagsbarometret er en årligt tilbagevendende undersøgelse, hvor vi ser på, om kommunerne overholder centrale lovkrav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge.  

Undersøgelsen omfatter hvert år sager fra en tredjedel af landets kommuner. Det betyder, at alle kommuner vil være repræsenteret i undersøgelsen i løbet af tre år.

Undersøgelsen handler om sager, hvor kommunerne har truffet afgørelse om foranstaltning efter servicelovens § 52. Fokus er på kommunernes sagsbehandling inden for fire områder:

 • Faglig udredning
 • Inddragelse
 • Valg af relevant indsats
 • Opfølgning

Et tilbagevendende tema er desuden kommunernes håndtering af underretninger. Det vil sige en henvendelse til kommunen, hvor der udtrykkes bekymring for, at et barn eller en ung måske har behov for særlig støtte.

Børnesagsbarometret 2023 er baseret på i alt 765 sager fra 37 kommuner.

Undersøgelsen er bestilt af forligskredsen bag satspuljeaftalen for 2019-2022.

Hvordan vil Ankestyrelsen medvirke til at styrke den juridiske kvalitet i kommunernes sagsbehandling på området udsatte børn og unge?

Kommunalbestyrelsens opfølgning

Ankestyrelsen beder de deltagende kommuner om at behandle Børnesagsbarometrets resultater på et møde i kommunalbestyrelsen.

Tilsynets opfølgning

Det kommunale og regionale tilsyn med kommunerne i Ankestyrelsen vil følge op på undersøgelsens resultater. Du kan læse mere om, hvordan tilsynet tidligere har fulgt op på Børnesagsbarometret her.

Læringsaktiviteter

Ankestyrelsen tilbyder de kommuner, der har været en del af Børnesagsbarometret 2023, en gennemgang af den enkelte kommunes resultater med henblik på læring. Alle kommuner, som indgår i undersøgelsen, får derfor en invitation fra Ankestyrelsen om et møde.

Derudover tilbyder Ankestyrelsen følgende læringsaktiviteter, der er rettet mod at styrke kommunernes sagsbehandlingskvalitet på området for udsatte børn og unge. 

 • Besøg af læringsteam i den enkelte kommune
 • Task Forcen på området udsatte børn og unge
 • Kurser

Læs mere om Ankestyrelsens læringsaktiviteter 

Sidst opdateret 27.06.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring