Gå til indhold

Nyhedsbrev fra det kommunale tilsyn juni 2023

I nyhedsbrevet for juni kan du læse fire nye udtalelser fra det kommunale og regionale tilsyn.

Kommunalret

Salg af en kommunal ejendom til den tilbudsgiver, der havde budt næsthøjest

Thisted Kommune havde solgt en ejendom til den tilbudsgiver, der havde budt næsthøjest.

Ankestyrelsen vurderede, at det ikke var lovligt.

Læs udtalelsen her

Sektorlovgivningen

Ankestyrelsens generelle udtalelse om Børnesagsbarometret 2022

Ankestyrelsen undersøgte i 2022 31 kommuners sagsbehandling på området for udsatte børn og unge (Børnesagsbarometret 2022).

Undersøgelsen viste, at 26 kommuner ikke levede op til en række af servicelovens regler om børnefaglige undersøgelser og børnesamtaler.

Tilsynet med kommuner og regioner vurderede, at reglerne på området var klare, og fandt derfor anledning til at høre de 26 kommuner, om de havde iværksat egnede tiltag til at sikre reglernes overholdelse.

Læs udtalelsen her


Opkrævning af dækningsafgift for ferielejligheder

Ankestyrelsen havde modtaget en henvendelse om Kerteminde Kommunes opkrævning af dækningsafgift for ferielejligheder.

Efter en undersøgelse af sagen fandt Ankestyrelsen ikke anledning til at gøre yderligere.

Ankestyrelsen lagde vægt på byrådets udtalelse om, at kommunen havde besluttet at ændre sin praksis og undlade at opkræve dækningsafgift for ferielejlighederne.

Læs brevet her


Ansøgning om dispensation fra en lokalplans krav om helårsbeboelse

Bornholms Regionskommune havde bedt Ankestyrelsen vurdere, om varetagelse af kritiske samfundsopgaver som eksempelvis lægehjælp er et sagligt og planlægningsmæssigt relevant hensyn, der kan inddrages ved behandlingen af en ansøgning om dispensation fra en lokalplans krav om helårsbeboelse efter planlovens § 19.

Ankestyrelsen vurderede, at det ikke på det foreliggende grundlag var muligt at fastslå, om det vil være lovligt at inddrage hensynet til varetagelsen af kritiske samfundsopgaver som eksempelvis lægehjælp ved behandlingen af en ansøgning om dispensation fra en lokalplans krav om helårsbeboelse.

Ankestyrelsen vurderede også, at en afklaring heraf bør ske i forbindelse med Planklagenævnets behandling af en konkret klagesag.

Læs udtalelsen

Sidst opdateret 12.07.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring