Gå til indhold

Ny undersøgelse: Det kan være kompetencegivende for borgere at være i nytteindsats

Ankestyrelsen har undersøgt udvalgte kommuner og borgeres erfaringer med nytteindsatsordningen. Undersøgelsen peger på, at det kan være kompetencegivende for borgere at være i nytteindsats og inspirere dem til job og uddannelse. Flere kommuner mener, at det vil være gavnligt at udvide nytteindsats til flere fagområder.

Om nytteindsats
Nytteindsats er et tilbud, hvor en ledig borger skal arbejde for sin ydelse og samtidig motiveres til at søge mod job eller uddannelse. Hvis en borger bliver visiteret til nytteindsats, men vælger ikke at møde op, kan borgeren blive økonomisk sanktioneret.
Opgaverne i en nytteindsats er ofte inden for teknik- og miljøområdet. De bærer præg af at være fysisk krævende opgaver, der ofte bliver løst udendørs.
Eksempler på opgaver er græsslåning og beskæring af træer og buske.
Nytteindsats er typisk organiseret i en samlet enhed på et sted i kommunen, hvor borgere møder ind hver dag.

Det er afgørende, at medarbejderne har de rette kompetencer
Flere borgere beskriver, hvordan de ansvarlige medarbejderne for nytteindsats har støttet dem i deres udvikling. I den forbindelse peger både kommuner og borgere på, at det er afgørende, at medarbejderne har de rette pædagogiske og menneskelige kompetencer til at støtte borgernes faglige og personlige udvikling.

Det handler i høj grad om, at medarbejderne kan støtte, vejlede og motivere borgerne med udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov.

Både kommuner og borgere beskriver desuden nytteindsats, som en jobtræningsbane, der giver borgerne en struktureret hverdag og giver dem erfaring med at indgå på en arbejdsplads og i et arbejdsfællesskab. Borgerne fortæller, at de opgaver, som de løser i en nytteindsats, er reelle opgaver, der skaber værdi for lokalområdet. Det er med til at gøre det meningsfuldt for dem.

Typen af opgaver i nytteindsats kan være en udfordring for nogle borgere i målgruppen
At nytteindsatsens opgaver høj grad kræver fysisk formåen medfører nogle begrænsninger i forhold til målgruppen - blandt andet for borgere med skånebehov.
Hvis denne gruppe i højere grad skal inddrages fremadrettet, vil det ifølge nogle kommuner kræve flere ressourcer i form af medarbejdere og en anderledes organisering af nytteindsatsen.

Ifølge flere kommuner vil det være gavnligt at udvide opgaver til flere fagområder
Flere kommuner beskriver desuden, at typen af opgaver også udgør en barriere for andre målgrupper end dem med skånebehov. Blandt andet kan nogle kvinder, herunder etniske minoritetskvinder, have svært ved at se sig selv i den type af opgaver, der bliver løst i nytteindsats.
For at rumme en bredere målgruppe fremadrettet peger flere kommuner på, at det vil kræve en ændring af opgaveporteføljen. Eksempelvis ved at udvide nytteindsats til flere fagområder.

Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der har bestilt undersøgelsen.
Læs undersøgelsen

Sidst opdateret 04.12.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring