Gå til indhold

Ankestyrelsen rejser ikke tilsynssag over for Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune har oplyst, at kommunen nu genoptager den hidtidige hjælp til alle borgere, der tidligere på året har fået ændret deres praktiske hjælp til rengøring fra rengøring hver 2. uge til hver 3. uge. På baggrund af kommunens nye oplysninger har Ankestyrelsen valgt ikke at rejse en tilsynssag.

Ankestyrelsen behandlede i foråret 2020 36 klagesager, hvor borgere i Silkeborg Kommune havde fået ændret deres praktiske hjælp til rengøring efter servicelovens § 83 som følge af kommunens ændring af kvalitetsstandarden for rengøring fra hver 2. uge til hver 3. uge.

Vi ophævede en række af de påklagede afgørelser, fordi kommunen i de konkrete sager ikke havde levet op til den skærpede begrundelsespligt, der gælder, når omfanget af hjælp nedsættes. 

Ankestyrelsen bad derfor den 29. maj 2020 Silkeborg Kommune om at redegøre for kommunens behandling af de pågældende sager. Redegørelsen skulle bruges til at vurdere, om der var anledning til at rejse en tilsynssag over for kommunen. 

Silkeborg Kommune har nu redegjort for deres administration og oplyst, at de her og nu ophæver alle de afgørelser, hvor sagsbehandlingen er foregået på samme vis som i de påklagede afgørelser. Borgerne får herefter tilrettet deres rengøringsindsats til det niveau, der var gældende før revisiteringen. Dette arbejde er igangværende, og alle de berørte borgere forventes at have fået besked om ændringen inden udgangen af juni 2020. 

Efterfølgende vil kommunen revisitere alle borgerne, sådan at deres behov for rengøringshjælp vurderes og dokumenteres fyldestgørende i individuelle og konkrete afgørelser, der inkluderer en beskrivelse af de hovedhensyn, der ligger til grund for de enkelte afgørelser. 

På den baggrund finder Ankestyrelsen ikke anledning til at rejse en tilsynssag.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring