Gå til indhold

Mulighed for genoptagelse af visse sager om posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD)

Som følge af en dom fra Vestre Landsret i juni 2020 kan en række sager om PTSD genoptages. Det gælder, hvis en sag er blevet afvist, fordi der ikke er tidsmæssig sammenhæng mellem den traumatiske hændelse og udviklingen af PTSD.

Vi har desværre ikke mulighed for selv at finde de relevante sager, og derfor kan vi ikke selv genoptage sagerne. 

Hvis en sag bliver genoptaget, skal den forelægges for Erhvervssygdomsudvalget. For at sikre den hurtigste sagsbehandling har vi aftalt med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), at AES også kan genoptage sager, hvor Ankestyrelsen har truffet den seneste afgørelse.

Vi beder derfor de berørte borgere om at kontakte AES for at få genoptaget deres sag.

Det er en betingelse for, at sagen kan genoptages på baggrund af landsretsdommen fra juni 2020, at anerkendelse af PTSD som en erhvervssygdom tidligere er afvist på grund af manglende tidsmæssig sammenhæng.

Hvis din sag både er afvist, fordi belastningen ikke har været tilstrækkelig, og fordi de tidsmæssige kriterier ikke er opfyldt, vil din sag som udgangspunkt ikke kunne genoptages.

Muligheden gælder ikke kun veteransager, men alle afgjorte arbejdsskadesager om PTSD.

Vi henviser til AES’ hjemmeside for mere information om, hvad du skal gøre hvis du ønsker, at din sag bliver genoptaget.  

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring