Gå til indhold

Mulighed for at genoptage SU sager, hvor fortolkningen af ”lige sameje” har spillet ind

Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte genoptager de sager, hvor fortolkningen af ”lige sameje” har betydet, at en studerende har fået afslag på SU med satsen for udeboende. Vi genoptager sagerne, fordi fortolkningen af ”lige sameje” er ændret.

Ankenævnet har ændret styrelsens praksis ved en afgørelse offentliggjort den 30. juni 2020.

Ankenævnet har i afgørelsen fastslået, at bestemmelsen om lige sameje skal fortolkes ud fra den almindelige forståelse af begrebet lige sameje, og at det derfor ikke kan indfortolkes i bestemmelsen, at forældrenes andele ses som et samlet hele. Ankenævnet fandt således, at der ikke var hjemmel i bestemmelsen til at indfortolke, at forældrenes andele skulle lægges sammen.

I den konkrete sag ejede den studerende boligen i lige sameje med forældrene, da den studerende ejede 1/3, og forældrene hver ejede 1/3.

Der var dermed tale om et lige sameje, da boligen var ejet af 3 personer, som hver ejede 1/3 af ejendommen. 

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har tidligere stillet krav om, at den studerende skulle eje mindst en lige så stor andel af boligen, som forældrene ejede til sammen.

Afgørelsen er således en ændring af den hidtidige praksis.

Hvilke sager genoptager vi?

Vi genoptager sager, hvor en studerende har fået afslag på SU med satsen for udeboende, fordi den studerende deler adresse med forældrene, og den fælles bolig ejes i lige sameje, men hvor forældrene til sammen ejer en større andel end den studerende.

Ankenævnet har ikke fundet sager, som er afgjort efter forkert praksis ved ankenævnet. For at være helt sikre på, at vi ikke har overset relevante sager, opfordrer vi berørte borgere til at kontakte den myndighed, der har afgjort deres sag.

Man er en berørt borger, hvis man bor på samme adresse som sine forældre, ejer ejendommen i lige sameje med forældrene og har ansøgt om og fået afslag på SU som udeboende som følge heraf.

Nogle sager kan være forældede

Der vil være sager, hvor kravet på at få efterbetalt SU med satsen for udeboende, er forældet. Det skyldes, at den studerende efter 3 år ikke længere har krav på at få udbetalt en ydelse, som han eller hun ellers havde ret til. De tre år gælder fra den dag, hvor beløbet skulle have været udbetalt til den studerende, hvilket fremgår af forældelsesloven.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring