Gå til indhold

Ankestyrelsens kursuskatalog for 2021 er på gaden

Vil du have opdateret din faglige viden? Vi har netop offentliggjort vores kursuskatalog for 2021, og du kan allerede nu tilmelde dig vores 60 åbne kurser.

Kurserne favner alle Ankestyrelsens fagområder og er blandt andet tilrettelagt på baggrund af ønsker fra kommuner og kursister.

Vi tilbyder bl.a. kurser i:
• Hjælp til forældre til børn med handicap
• Flekslønstilskud
• Adoption uden samtykke
• Ulykkesbegrebet i arbejdsskader

Nyt kursussystem gør din tilmelding nemmere

Samtidig med at vi lancerer kursuskataloget for 2021, går vi også i luften med vores nye kursussystem. Systemet hedder Plan2Learn og gør det både nemmere og hurtigere for vores mange kursister at tilmelde sig kurser - bl.a. får man som kursist en personlig side, som hjælper med at holde overblik over kommende og gennemførte kurser.

Bemærk, vores kurser er planlagt som fysiske kurser - men omlægges til virtuel undervisning, hvis corona-situationen kræver det.

Praksiskoordinering i Ankestyrelsen

I Ankestyrelsen afgør vi flere end 50.000 sager hvert år. Vi bruger vores viden og data fra sagerne til at styrke kvaliteten i de afgørelser, som borgerne får i kommuner og andre førsteinstanser. Det kalder vi praksiskoordinering.
Formålet er at sikre ensartet og korrekt behandling af borgernes sager landet over. Vi gør brug af en bred vifte af redskaber i arbejdet med praksiskoordinering i kommuner og andre førsteinstanser – bl.a. kurser, webinarer, dialogmøder og artikler.

Sidst opdateret 03.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring