Gå til indhold

Ny undersøgelse: Samarbejdet mellem kommuner og forældre til børn og unge med handicap

Ankestyrelsen har talt med kommuner og forældre til børn og unge med handicap om deres erfaringer i forhold til at skabe et godt samarbejde. Empati, koordinering og forventningsafstemning er blandt løsningerne.

En række interesseorganisationer har de senere år sat fokus på, at forældre til børn og unge med handicap ikke altid oplever samarbejdet med kommunen som konstruktivt og velfungerende. 

I en ny undersøgelse har vi spurgt kommuner og forældre om, hvad der skal til for at skabe et godt samarbejde. Her fortæller forældre og kommuner, at faktorer som anerkendelse, empati, orientering og forventningsafstemning er centralt for et velfungerende samarbejde.

Undersøgelsen bidrager med konkrete eksempler på tiltag i en række kommuner, der skal støtte op om forældresamarbejdet. Bl.a. har Lolland Kommune og Kerteminde Kommune gode erfaringer med to forskellige modeller til, hvordan man kan holde af tværfaglige møder, som understøtter inddragelsen af forældre til børn med handicap, der har en sag i kommunen.

Undersøgelsen er bestilt at Social- og Indenrigsministeriet og belyser:

  • De kommunale rammer for samarbejdet - politikker, strategier og retningslinjer for børnehandicapområdet.
  • Eksempler på kommunal praksis og tiltag, som kommuner og forældre har gode erfaringer med i forhold til at skabe og understøtte et godt samarbejde.

I undersøgelsen deltager medarbejdere fra fem kommuner og 14 forældre til børn og unge med handicap i interview og 88 kommuner har besvaret et spørgeskema.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring