Gå til indhold

Ny undersøgelse: Kommunernes brug af servicelovens §§ 82 a-c

Knap tre ud af fire kommuner tilbyder forebyggende hjælp og støtte til udsatte voksne efter nye bestemmelser i serviceloven. Det er op til kommunerne, om de vil anvende de udvidede muligheder i lovgivningen. I følge kommunerne giver de nye bestemmelser mulighed for at hjælpe en målgruppe, som ellers ikke ville have fået den rette eller nødvendige hjælp. Det viser en ny undersøgelse, som Ankestyrelsen netop har offentliggjort.
Indsatserne efter servicelovens §§ 82 a-c omfatter bl.a.:
  • § 82 a: Tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte
  • § 82 b: Tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk støtte
  • § 82 c: Sociale akuttilbud specifikt til personer med psykiske lidelser
Det fremgår af serviceloven, at det er frivilligt for kommunerne, om de vil gøre brug af bestemmelserne.
Intentionen med den nye lovgivning er at udvide mulighederne for støtte til udsatte voksne. De nye indsatser indeholder blandt andet tilbud om gruppebaseret hjælp og støtte, individuel tidsbegrænset socialpædagogisk støtte og sociale akuttilbud målrettet personer med psykiske lidelser.

Sådan bruger kommunerne bestemmelserne:

  • 64 procent af kommunerne tilbyder individuel socialpædagogisk støtte
  • 53 procent tilbyder gruppebaseret hjælp og støtte
  • 33 procent tilbyder sociale akuttilbud.

Læs hele undersøgelsen

Baggrund for undersøgelsen og datagrundlag

Siden 1. januar 2018 har servicelovens § 82 a-c givet kommuner mulighed for at bevilge forebyggende hjælp og støtte til voksne med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller sociale problemer og til personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Det er frivilligt for kommunerne, om de vil gøre brug af bestemmelserne.

Ankestyrelsens undersøgelse består af:
  • En spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets kommuner. 92 kommuner har besvaret spørgeskemaet.
  • Kvalitative interview i syv kommuner. Interviewene er foretaget med ledere og sagsbehandlere, der arbejder med servicelovens §§ 82 a-c. Samlet set har Ankestyrelsen gennemført 14 interview.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring