Gå til indhold

Lærerig proces i samarbejde med Ankestyrelsen

Flere korrekte afgørelser, kompetenceudvikling og brugbare tjeklister er nogle af de vigtigste resultater efter Ankestyrelsens læringsforløb i Børnehandicaprådgivningen i Favrskov Kommune.

Formålet med læringsforløbet har været at styrke sagsbehandlingen i Børnehandicaprådgivningen i Favrskov Kommune og øge andelen af korrekte afgørelser.

Ankestyrelsen har analyseret 25 sager, hvor de fandt styrker og udfordringer i sagsbehandlingen. På baggrund af udfordringerne har de tilrettelagt et læringsforløb for socialrådgiverne i Børnehandicaprådgivningen i løbet af 2019 og 2020.

Henrik Horster, ankechef i Ankestyrelsen, glæder sig over samarbejdet med Favrskov Kommune og siger: 

”Læringsforløbet i Favrskov Kommune bekræfter mig i, hvor vigtigt det er, at vi som kommunale og statslige myndigheder samarbejder, og sammen insisterer på at styrke kvaliteten i den borgernære sagsbehandling, så vi sikrer, at borgerne får den rigtige afgørelse.”

Som afslutning på forløbet har Ankestyrelsen analyseret 25 nye sager, og styrelsen konkluderer, at sagsbehandlingen er forbedret på flere punkter. Det er lykkedes at knække kurven og nu få et større antal korrekte afgørelser end landsgennemsnittet.

Birgit Liin, formand for Børne- og Skoleudvalget i Favrskov Kommune, glæder sig over det store udbytte af læringsforløbet.

”Det har vist sig at være en rigtig god idé at invitere Ankestyrelsen indenfor, så vi kan lære af de bedste på dette område. Vores medarbejdere har ydet en rigtig stor indsats i denne læringsproces, og det har været et kompetenceløft for alle involverede. Der er stadig områder, hvor vi kan udvikle os og blive endnu bedre i sagsbehandlingen, men vi er på rette vej. Det er også vigtigt, når vi gerne vil fastholde vores dygtige medarbejdere,” understreger Birgit Liin. 

Byrådet har netop afsat midler i budget 2020-23 til øget juridisk bistand og socialfaglig bemanding, så det bliver muligt at holde fast i de gode tiltag fra læringsforløbet.

I sin analyse af læringsforløbet fremhæver Ankestyrelsen blandt andet:

  • Mere strukturerede og tydelige afgørelser og gode klagevejledninger.

  • Fortsat god inddragelse og løbende dialog med forældrene, og rådgivnings- og vejledningsforløb bliver hurtigt sat i gang.

  • Bedre begrundelser for udmåling af omfanget af tabt arbejdsfortjeneste.

  • Der er fortsat udfordringer med at overholde sagsbehandlingsfristerne, men rådgiverne er blevet bedre til at orientere om det.

  • Der er også fortsat udfordringer med at vurdere, om de ansøgte udgifter er merudgifter eller ej.

Om længerevarende læringsforløb: 

Hvert år behandler Ankestyrelsen cirka 55.000 klagesager. Styrelsen bruger data og viden fra de sager til at styrke kvaliteten af førsteinstansernes afgørelser. Det gøres blandt andet ved at fastlægge praksis i principmeddelelser og ved målrettede læringsforløb i kommunerne. Arbejdet med at sikre en ensartet og korrekt sagsbehandling af borgernes sager landet over kaldes praksiskoordinering.

Ankestyrelsen har ansvaret for at koordinere kommunernes praksis på social- og beskæftigelsesområdet. En af Ankestyrelsens praksiskoordinerende aktiviteter er længerevarende læringsforløb. Et længerevarende læringsforløb er et særligt skræddersyet forløb til kommuner, der henvender sig til styrelsen.

 Ankestyrelsen har tilbudt længerevarende læringsforløb siden 2018. 

Kontaktinformation:
Ankestyrelsen:
Konktakt Presse og Kommunikation på 61 89 75 63 eller mail presse@ast.dk

Favrskov Kommune:
Birgit Liin, formand for Børne- og Skoleudvalget, 41 40 15 42

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring