Gå til indhold

Ny undersøgelse: Årsager til fravær fra danskuddannelse

En ny undersøgelse fra Ankestyrelsen viser, at fraværet til danskuddannelse for flygtninge og familiesammenførte har været stigende siden 2014.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har bedt Ankestyrelsen om at gennemføre en undersøgelse af fravær fra danskuddannelse i udvalgte kommuner. Undersøgelsen ser nærmere på fraværet for personer, der er kommet til Danmark som flygtninge eller familiesammenførte, og som er henvist til danskuddannelse som led i et selvforsørgelses-, hjemrejse- eller introduktionsprogram.

Undersøgelsen viser,  at fraværet  ofte skyldes kursistens egen sygdom, barns sygdom, møder og arbejde. 

Kommuner og sprogcentre oplever, at det er svært at nedbringe fraværet. Undersøgelsen belyser nogle af de tiltag, som kommunerne har iværksat for at imødegå et stigende fravær – eksempelvis motivationssamtaler med kursisterne, opkald og sms’er. Derudover ser undersøgelsen på, om fraværet skyldes en rimelig grund som fx barns sygdom, eller om der er tale om fravær som ifølge Aktivloven ikke kan kategoriseres som rimeligt fravær.

Undersøgelsen har fokus på fraværet for kursister, som er flygtninge eller familiesammenførte, og som er henvist til danskuddannelse som led i et selvforsørgelses- eller hjemrejseprogram eller introduktionsprogram (I-kursister).

Datagrundlaget består af:

  • Registerdata hvorved udviklingen i det samlede fravær fra 2014 til 2018 præsenteres
  • En spørgeskemaundersøgelse blandt seks kommuner og seks sprogcentre
  • Fokusgruppeinterview med seks kommuner og seks sprogcentre

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring