Gå til indhold

Ankestyrelsen frikendt i dom fra Højesteret

Ankestyrelsen frikendt i dom fra Højesteret.

Højesteret har i dag afsagt dom i en sag om anerkendelse af en lænderygskade som en ulykke.

Højesteret fandt, at tilskadekomne ikke havde pådraget sig en skade som følge af hændelsen. Det er ifølge dommen ikke godtgjort, at der var sket en forværring af den kroniske ryglidelse. Det var heller ikke godtgjort, at hændelsen havde medført smerter ud over dem fra den kroniske lidelse i ryggen.

Højesteret afgjorde dermed, at tilskadekomne ved hændelsen ikke havde pådraget sig en arbejdsskade omfattet af arbejdsskadesikringslovens § 5, jf. § 6.

Læs dommen på Højesterets hjemmeside

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring