Gå til indhold

Kursus i dansk familieret

Kursus for religiøse forkyndere i dansk familieret

For religiøse forkyndere, der har fået deres første opholdstilladelse fra og med den 1. oktober 2013, er det en betingelse for forlængelse af en opholds- og arbejdstilladelse, at ansøgeren inden 6 måneder har gennemført et undervisningsforløb om dansk familieret, hvis ansøgeren som led i sit virke foretager eller vil foretage vielser med eller uden borgerlig gyldighed.

Dette krav følger af udlændingelovens § 9 f, stk. 5, der er ændret ved lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning (lov nr. 434 af 1. maj 2013).  

Kurserne i dansk familieret udbydes af Ankestyrelsen hvert kvartal som 2-dages kurser. Første kursus vil blive afholdt den 22.-23. januar 2014. Tilmeld dig kurset på sm.dk.

Tilmeldingsfrist 1. januar 2014

Danish family law course

Religious preachers, who are granted a temporary residence and work permit in Denmark from October 1st 2013, must undertake a course on Danish Family law no later than 6 months from the date on the residence permit. The course is mandatory in order to extent the temporary residence permit. 

The courses are offered and held by The National Social Appeals Board at least 4 times a year as 2-day courses. First course will be held 22-23 January 2014. Register the course at sm.dk.

Registration deadline is 1 January 2014. 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring