Gå til indhold

Mange af de tidligere nævnssager er afgjort hurtigere end forventet

30 procent har fået en afgørelse.

Omkring 16.000 borgere fik i starten af juli at vide, at Ankestyrelsen havde overtaget deres sag fra De Sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnene. Borgerne blev informeret om at sagsbehandlingstiden maksimalt ville være fra 5 til 11 måneder. Den forventede sagsbehandlingstid blev vurderet ud fra, hvor længe sagen havde verseret i nævnene før den 1. juli således, at de ældste sager fik den korteste forventede maksimale sagsbehandlingstid.

30 procent har fået en afgørelse

Ankestyrelsen har i knap tre måneder haft ansvaret for behandling af klager over kommunale afgørelser fra de nu nedlagte fem regionale beskæftigelsesankenævn og fem regionale sociale nævn. I denne periode har ca. 4.600 eller knap 30 procent af de 16.000 borgere fået en afgørelse på deres sag. Der er med andre ord et stort antal borgere, der har fået en afgørelse væsentlig hurtigere, end de var blevet informeret om.

Frem mod 2016 vil Ankestyrelsen arbejde på at få den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ned på samme niveau som på Ankestyrelsens øvrige sammenlignelige sagsområder; det vil sige 4-5 måneder.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring