Nyt fra Ankestyrelsen nr. 7 december 2013

Læs det seneste nummer af Nyt fra Ankestyrelsen

19.12.2013

Læs artikler om:

  • Udbetaling Danmark havde ikke ret til at stoppe børnetilskud
  • Kommunerne er blevet bedre til at vurdere, hvornår borgere med psykiske lidelser har ret til førtidspension
  • Kommunerne har generelt styr på reglerne om brug af andre aktører
  • Tandskader som arbejdsskader og dækning af tandbehandlingsudgifter – to principafgørelser
  • Retssagsgruppen samler ekspertise for at give bedre behandling i retssager

Kort Nyt fra Ankestyrelsen

  • Det bliver lettere at finde principafgørelser
  • Ankestyrelsen afgjorde færre sager om arbejdsskader i 2012
  • Fortsat få tilkendelser af førtidspension
  • Kursus for religiøse forkyndere i dansk familieret
  • Del din bekymring

Læs hele nummeret her

Sidst opdateret 19.12.2013