Gå til indhold

Udveksling af oplysninger i overgrebssager

Ankestyrelsen har skrevet en pjece om udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt udveksling af oplysninger i børnehuse.

Pjecen handler om de nye regler i servicelovens § 49 b og § 50 c, som giver udtrykkelig lovhjemmel til i overgrebssager at udveksle oplysninger uden indhentelse af samtykke.

Reglerne, som trådte i kraft 1. oktober 2013, er en del af Overgrebspakken.

Hent pjecen

Overgrebspakken - børn skal altid beskyttes

Læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside

www.socialstyrelsen.dk/overgreb 

 

 

 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring