Udveksling af oplysninger i overgrebssager

Ankestyrelsen har skrevet en pjece om udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt udveksling af oplysninger i børnehuse.

02.10.2013

Pjecen handler om de nye regler i servicelovens § 49 b og § 50 c, som giver udtrykkelig lovhjemmel til i overgrebssager at udveksle oplysninger uden indhentelse af samtykke.

Reglerne, som trådte i kraft 1. oktober 2013, er en del af Overgrebspakken.

Hent pjecen

Overgrebspakken - børn skal altid beskyttes

Læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside

www.socialstyrelsen.dk/overgreb 

 

 

 

Sidst opdateret 07.02.2018