Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6 november 2013

Læs det seneste nummer af Nyt fra Ankestyrelsen.

Læs artikler om:

  • Andelen af tvangsanbragte 0-årige stiger
  • Nyt gebyr for ansøgning om ændring af børnebidrag og kortere klagefrist
  • Barnets adfærdsproblemer som grund til anbringelse
  • Elever i 10. klasse med særlige behov har ret til specialundervisning
  • Sociale ydelser skal ikke inddrages i fastsættelsen af årsløn
  • Det nationale integrationsbarometer

Kort Nyt fra Ankestyrelsen 

  • Udveksling af oplysninger i overgrebssager
  • Årsberetning for Ligebehandlingsnævnet 2012
  • Nyeste Principafgørelser

Læs hele nummeret her

- Nyt fra Ankestyrelsen nr. 6 november 2013

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring