Gå til indhold

Adopterede og søskende i Danmark

Ankestyrelsen har fået en del spørgsmål om, hvad de danske myndigheder ved og kan sige til adopterede, som søger oplysninger om søskende.

Vi har derfor samlet nogle typiske spørgsmål og svar nedenfor.

Hvorfor er det ikke altid registreret, om en adopteret har biologiske søskende i Danmark?

Danmark adopterer typisk fra nogle lande, hvor der er få eller slet ingen registre. Derfor vil biologiske forbindelser ikke være tydelige på samme måde som i et dansk system, hvor vi blandt andet har cpr-register.

Reglerne er i dag sådan, at søskende bliver placeret sammen, hvis de bliver adopteret på samme tid. Men det kræver, at myndighederne i oprindelseslandet har oplysninger om, at børnene er søskende, og at de oplysninger går videre til Danmark.

De danske myndigheder vil tilbyde adoption til de samme adoptanter, hvis der i en ny sag om adoption er oplysninger om, at der er en biologisk søster eller bror i Danmark. Det er udgangspunktet, men der kan være tilfælde, hvor det ikke er den bedste løsning for barnet.

Hvordan får adopterede hjælp hos myndighederne til at lede efter biologiske søskende?

Myndighederne og Danish International Adoption (DIA) arbejder aktivt og opsøgende på at imødekomme adopteredes ønske om viden om deres baggrund. De bliver også tilbudt mere hjælp, end reglerne om aktindsigt giver dem umiddelbar ret til.

Når DIA hjælper adopterede med oplysninger om baggrundshistorie og slægt, er det først og fremmest ved at udlevere den adopteredes egen sag. DIA kan også hjælpe med at skabe kontakt til relevante institutioner i landet, hun eller han er adopteret fra. Den type ”Post Adoption Service” kan og skal DIA give.

Hvis den adopterede beder om aktindsigt i oplysninger, som ikke findes på hans eller hendes egen sag, skal DIA og adoptionsmyndighederne tage stilling til, om oplysningerne kan udleveres. Udgangspunktet er reglerne om aktindsigt.

Oplysninger om mulige søskende er personfølsomme oplysninger. Den slags oplysninger har adopterede som udgangspunkt derfor ikke ret til at få. DIA eller adoptionsmyndighederne vil dog kontakte den søskende, der er oplysninger om. Han eller hun bliver så spurgt, om det i orden, at oplysningerne bliver udleveret. Adoptivforældrene bliver spurgt, hvis den adopterede ikke er myndig.

Hvad siger konventionerne?

Danmark er efter Børnekonventionen forpligtet til at sikre barnets ret til at kende sine forældre.

Når det gælder adoptioner, bliver den ret fortolket sådan, at det gælder barnets ret til at kende sine biologiske forældre. Der skal dog ske en afvejning af de biologiske forældres ret til at være anonyme.

I Haagerkonventionen om international adoption er det også fastsat, at barnets ret til at kende sin baggrund gælder oplysninger om forældrene og deres sygdomshistorie. 

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring