Gå til indhold

Ankestyrelsen behandler nogle sager om sygedagpenge på ny

En dom fra Østre Landsret betyder, at Ankestyrelsen fastlægger en ny praksis i nogle sager om sygedagpenge.

Den nye praksis betyder, at nogle borgere skal have behandlet sager om arbejdsdygtighed igen.

Det handler om sager, hvor styrelsen eller kommunerne har afgjort sagerne om arbejdsdygtighed med tilbagevirkende kraft.

Den nye praksis betyder, at udbetalingen af dagpenge tidligst kan stoppes, så sidste date for udbetalingen datoen for kommunens afgørelse. Det vil sige fra datoen på det brev, hvor kommunen meddeler, at den har truffet afgørelse om at stoppe udbetalingen.

Kommunen kan altså ikke stoppe sygedagpengene fra en dato, der ligger før datoen for kommunes afgørelse.

Borgere kan derfor have ret til flere sygedagpenge, end de har fået udbetalt.

Den nye praksis handler mere præcist om sager afgjort efter § 7 i loven om sygedagpenge. Her har styrelsen og kommuner tidligere afgjort nogle sager med tilbagevirkende kraft, men den praksis ændrer vi efter en dom fra Østre Landsret den 4. maj 2018.

Praksis er beskrevet i principafgørelse 40-18

Kan selv finde sagerne

Det er den myndighed, der senest har afgjort sagen, der skal se på den igen.

Ankestyrelsen vurderer, at vi selv kan finde de cirka 700 sager, vi skal afgøre på ny.

Borgere behøver derfor ikke at gøre noget, da de får direkte besked af os, hvis de har ret til flere sygedagpenge, end de har fået udbetalt.

Den nye praksis får også betydning for kommunerne.

Hvem tager stilling?

Hvis det er en kommune, der senest har afgjort sagen, er det kommunen, der tager stilling til, om sagen skal genoptages.

Kommunen skal også genoptage sager, som Ankestyrelsen har hjemvist, hvis kommunen har afgjort sagerne med tilbagevirkende kraft. Altså hvis kommunen har standset udbetalingen af sygedagpenge fra en dato, der ligger forud for datoen for kommunens afgørelse.

Vi vurderer, at det drejer sig om cirka 200 sager blandt alle landets kommuner. Kommunerne får inden den 1. august 2018 direkte besked om, hvilke sager det handler om. 

Derudover skal kommunerne selv vurdere, om andre sager skal behandles på ny.

Nogle sager er forældede

I nogle af de genoptagne sager kan kravene på efterbetaling af sygedagpenge være forældede.

Udgangspunktet er, at krav på udbetaling af sygedagpenge er forældede, hvis borgerens krav handler om en periode, der ligger mere end tre år før landsrettens dom; altså før for den 4. maj 2015.

Information til kommuner og andre

Ankestyrelsen skriver direkte til kommunerne og andre interessenter om den nye praksis. 

Se tidligere nyhed om dommen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring