Gå til indhold

Ankestyrelsen anker ikke dom

Vi er i gang med at forberede de næste skridt, så vi selv og kommunerne kan genoptage relevante sager.

En dom fra Østre Landsret den 4. maj 2018 slår fast, at myndighederne ikke må stoppe udbetalingen af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft i sager om uarbejdsdygtighed.

Efter at have nærlæst dommen, har vi besluttet ikke at anke til Højesteret.

Det betyder, at vi nu tilpasser praksis, så den følger dommen. Det får betydning for allerede afgjorte sager.

Både Ankestyrelsen og kommunerne kommer til at afgøre nogle sager om sygedagpenge på ny. Det handler om sager, hvor vi eller kommunerne har stoppet udbetalingen af sygedagpenge tilbage til det tidspunkt, hvor der var dokumentation for, at borgeren ikke længere var uarbejdsdygtig.

Ankestyrelsen vurderer, at vi kan identificere størstedelen af de sager, som skal afgøres igen.

Hvad sker der nu?

Vi vil snarest muligt offentliggøre en principafgørelse, der beskriver  ændringen i praksis og tager stilling til spørgsmålet om genoptagelse. Vi vil samtidig orientere bredt, så de berørte borgere og kommunerne ved, hvad der skal ske.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring