Gå til indhold

Ankestyrelsen genoptager sager

Ankestyrelsen genoptager nogle sager om beregning af bidraget til pensionsordning. Det sker på baggrund af en ny principafgørelse. Vi genoptager en sag, vi før har afgjort, hvis en forælder, der modtager tabt arbejdsfortjeneste og et bidrag til pensionsordning, beder om det.

Siden 2010 har Ankestyrelsen afgjort sager om bidrag til pensionsordning ud fra den praksis, som vi havde beskrevet i principafgørelse 69-10. Imidlertid kan vi nu se, at den praksis, ikke har været tilstrækkelig klar.

Derfor har Ankestyrelsen offentliggjort en ny principafgørelse. Den hedder 4-18 og ændrer til dels den administrative praksis, der fulgte af principafgørelse 69-10.

Vi genoptager sager om bidrag til pensionsordning

Ankestyrelsen vil derfor genoptage sager, der er afgjort på baggrund af principafgørelse 69-10. Det drejer sig om sager afgjort af de sociale nævn og Ankestyrelsen efter den 31. marts 2010.

Vi har desværre ikke mulighed for selv at finde de relevante sager, og derfor beder vi de berørte borgere om at kontakte os for at få genoptaget deres sag. Berørte borgere er i denne forbindelse forældre, der har haft en sag om tabt arbejdsfortjeneste og bidrag til pensionsordning efter den 31. marts 2010.

Kommunerne skal også genoptage sager, de har afgjort efter offentliggørelsen af principafgørelse 69-10 og i strid med den praksis, som nu kommer tydeligt til udtryk i principafgørelse 4-18. Det skal kommunerne gøre, hvis borgeren ikke har klaget til et af de sociale nævn eller til Ankestyrelsen. Vi har sendt orienteringsbreve til alle kommuner og Kommunernes Landsforening.

Forældelse

Der vil være sager, hvor kravet på at få efterbetalt bidrag til pensionsordning er forældet. Det er fordi, borgeren efter tre år ikke længere har krav på at få udbetalt en ydelse, som han eller hun ellers havde ret til. De tre år gælder fra den dag, hvor beløbet skulle være betalt til borgeren. 

Forældelsesfristen på tre år kan dog være afbrudt. Ankestyrelsen og kommunerne skal derfor i hver enkelt sag tage stilling til, om kravet på efterbetaling af bidrag til pensionsordning er forældet.

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring