Gå til indhold

Ankestyrelsen genoptager sager om støtte til sko og fodindlæg

Ankestyrelsen genoptager nogle sager om støtte til ortopædiske sko og fodindlæg.

Ankestyrelsen ændrer praksis og genoptager derfor nogle sager om støtte til ortopædiske sko og fodindlæg til personer med erhvervet platfod.

Den nye praksis skyldes, at Sundhedsstyrelsen i en udtalelse til os har oplyst, at der kan være flere årsager til platfodethed som følge af degeneration.

Derfor afgør vi nu en række sager på ny. Vores praksis var i en årrække, at borgere kun kunne få støtte til ortopædiske sko og  fodindlæg, hvis der var tale om platfodhed som følge af degeneration, og årsagen var ruptur af senen ved navn tibialis posterior.

Den nye praksis betyder, at vi også vil ændre vores tidligere afgørelser, hvor vi har afvist at give støtte til personer, der ikke er blevet platfodet på grund af ruptur i tibialis posterior-senen. 

Vi er derfor nu i gang med at finde de sager, der skal ses på igen. Vi afgør de relevante sager og giver borgeren besked.

Borgere må kontakte os

For at være helt sikre på, at vi finder alle de relevante sager frem, beder vi berørte borgere om at kontakte os for at få genoptaget deres sag. Det vil sige borgere, som har fået afslag på støtte til ortopædiske sko eller fodindlæg på grund af erhvervet platfod som følge af degeneration.

Kommunerne skal også genoptage sager, der er afgjort efter den tidligere praksis.

Kommunerne skal genoptage de sager om støtte til personer med platfod, som borgeren ikke har klaget over til Ankestyrelsen eller et af de tidligere sociale nævn. Ankestyrelsen har orienteret kommunerne om den nye praksis.

Nogle krav kan være forældede

I nogle af de genoptagne sager kan kravene på støtte være forældede.

Udgangspunktet er, at et krav om økonomisk støtte til ortopædiske sko eller fodindlæg er forældet, hvis borgeren kunne have krævet beløbet betalt på et tidspunkt, der ligger mere end tre år forud for den dato, vi offentliggjorde den nye praksis.  

Se principafgørelsen med ny praksis

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring