Gå til indhold

Klagenævnet for Specialundervisning afgjorde flere sager om specialundervisning i 2017

I 2017 fik Klagenævnet for Specialundervisning næsten lige så mange klager over kommunernes afgørelser som året før. Samtidig afgjorde nævnet flere sager end i 2016. Det viser den seneste årsrapport fra nævnet.

356 borgere klagede i 2017 over specialundervisning. Det er på samme niveau som året før, hvor 365 borgere klagede. Der er sket et fald i klager på ungdomsområdet, hvor 86 borgere klagede i 2017. Året før var der 105 klager på området.

Nævnet afgjorde flere sager i 2017 end året før. Årsrapporten viser, at der i 2017 er afgjort 247 sager, mens der i 2016 blev afgjort 203 sager.

Nævnet var i 2017 enigt i 37 procent af kommunernes afgørelser om specialundervisning. Det er en stigning på 6 procentpoint i forhold til 2016. I 2017 ændrede nævnet 25 procent og i 2016 ændrede nævnet 26 procent af sagerne.

Næsten hver fjerde sag var om ordblinde

I 2017 handlede 23 procent af nævnets sager på folkeskoleområdet om ordblinde børn. Flere skoler end tidligere bruger ordblindetesten, der er udviklet af Undervisningsministeriet.

Det fremgår imidlertid af flere af nævnets sager, at skolerne mangler at foretage de efterfølgende uddybende og supplerende tests, som kan bidrage til, at barnets undervisning kan tilrettelægges i forhold til det enkelte ordblinde barns særlige behov.

Der har i de seneste år været en stigning i sager om børn, der ikke har været i skole gennem længere tid. I 2017 har der været 24 af den type sager af i alt 165 sager på folkeskoleområdet. Nævnet finder dette bekymrende.

Årsrapporten viser, at der fortsat er mange sager med formelle fejl. De typiske fejl i afgørelserne er:

  • mangelfuld klagevejledning
  • ingen henvisning til retsregler
  • mangelfulde begrundelser i afgørelserne. 

Klagenævnet har i 2017 lavet skabeloner med eksempler på afgørelser på folkeskoleområdet, der lever op til forvaltningslovens krav til begrundelse og klagevejledning. Skabelonerne ligger på nævnets hjemmeside

Læs mere om nævnet

Se hele årsrapporten

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring