Gå til indhold

Adoption uden samtykke

Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes kendskab til reglerne om adoption uden samtykke, og hvordan kommunerne bruger reglerne. Undersøgelsen handler også om mulighederne for råd og vejledning på området.

Undersøgelsen viser blandt andet, at:

  • lidt over halvdelen af kommunerne har overvejet at indstille en sag om adoption uden samtykke til børn og unge-udvalget
  • lidt over en fjerdedel af kommunerne har indstillet en sag til børn og unge-udvalget inden for de seneste år
  • lange sagsbehandlingstider og tilknytningsundersøgelser er en udfordring
  • mulighederne for råd og vejledning er overordnet set tilstrækkelige og øger kommunernes kendskab til reglerne.

86 kommuner har svaret på et spørgeskema, og vi har interviewet de statslige aktører på området:

  • Statsforvaltningen
  • Ankestyrelsen
  • VISO - den nationale videns- og specialrådgivningsinstitution.

Undersøgelsen er bestilt af Børne- og Socialministeriet.

Hent hele undersøgelsen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring