Gå til indhold

Ny vejledning om beregning af klagefrister

Justitsministeriet har netop udsendt en ny vejledning om beregning af klagefrister – den følger Ankestyrelsen.

Der er visse frister for, hvor længe borgerne kan klage over en afgørelse. Og her har det betydning, hvornår borgeren har fået afgørelsen.

Fysisk post

Afgørelser sendt med almindelig fysisk post: Her går vi ud fra, at parten i sagen får brevet 6 hverdage efter, at brevet er dateret og sendt fra myndigheden.

Tidligere havde det betydning, hvilken ugedag brevet var sendt.

Digital post

For afgørelser sendt med digital post gælder det fortsat, at vi anser afgørelsen for modtaget den samme dag, som myndigheden har sendt den.

Læs mere 

Læs mere her på hjemmesiden, hvor der også er link til Justitsministeriets vejledning.

Klagefrister

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring