Gå til indhold

Ankestyrelsens undersøgelse af hvordan reglen om merudgifter bliver brugt

Ankestyrelsen har gennemgået 50 sager fra 10 kommuner for at belyse kommunernes brug af reglen om dækning af merudgifter til børn og unge.

Børne- og Socialministeriet har bedt Ankestyrelsen undersøge kommunernes håndtering af reglen om merudgifter. Undersøgelsen handler om kommunernes afgørelser af:

  • om barnet eller den unge hører til personkredsen for ydelsen
  • om udgiften er en nødvendig konsekvens af barnets eller den unges nedsatte funktionsevne
  • kommunens udmåling af merudgiftsydelsen.

Undersøgelsen viser, at Ankestyrelsen i 32 af de undersøgte sager ville være kommet til det samme resultat som kommunen.

Undersøgelsen viser dog også, at der i flere sager mangler en begrundelse, som lever op til de krav, som gælder til begrundelse af afgørelser. De manglende begrundelser viser sig i form af, at der mangler:

  • redegørelse for hovedhensyn
  • ”mellemregninger” eller
  • vurdering af barnet eller den unge med og uden medicin.

Desuden mangler der i nogle sager en konkret og individuel vurdering eller inddragelse af relevante kriterier som:

  • sektoransvarlighedsprincippet
  • subsidiaritetsprincippet
  • kompensationsprincippet.

Undersøgelsen viser også, at kommunerne i de gennemgåede sager er gode til at inddrage forælderen/forældrene og give konkret klagevejledning.

Hent undersøgelsen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring