Gå til indhold

Ankestyrelsen genoptager visse sager om ophør af sygedagpenge

Som følge af en dom fra Vestre Landsret i januar 2021 vil Ankestyrelsen nu genoptage en række sager om ophør af sygedagpenge, hvor styrelsen har truffet afgørelse efter en anden regel end kommunen.

Vestre Landsret har i en dom af den 12. januar 2021 taget stilling til en sag, hvor Ankestyrelsen havde tilsidesat kommunens vurdering om ophør af sygedagpenge efter reglerne om uarbejdsdygtighed i sygedagpengelovens § 7. Ankestyrelsen havde samtidig vurderet sagen efter sygedagpengelovens § 27 om mulighed for forlængelse af udbetalingen af sygedagpenge.

Ankestyrelsen havde i sagen ikke partshørt borgeren, dvs. bedt om borgerens bemærkninger til, at oplysningerne i sagen nu indgik i en sag om forlængelse af udbetalingen af sygedagpenge efter sygedagpengelovens § 27. Det fastslår landsretten, at styrelsen burde have gjort.

Som en konsekvens af dommen vil vi nu genoptage lignende sager. En genoptagelse af sagen betyder ikke i sig selv, at sagen vil få et andet udfald.  

Vi har haft denne praksis siden den 10. september 2015, og det drejer sig derfor om afgørelser truffet efter den dag.

I nogle af de sager, som vi genoptager, vil et eventuelt krav på yderligere sygedagpenge kunne være helt eller delvist forældet.

Fremover vil Ankestyrelsen partshøre i lignende sager.

Borgere kan kontakte os

Ankestyrelsen genoptager de sager, som vi har identificeret ved en søgning i vores journalsystem, og giver besked til de berørte borgere. For at være sikre på, at vi finder alle relevante sager frem, kan borgere, der mener, at deres sag skal genoptages, kontakte os.

Sidst opdateret 27.04.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring