Gå til indhold

Ligebehandlingsnævnets årsberetning for 2020

Ligebehandlingsnævnet har nu offentliggjort sin årsberetning for 2020. Beretningen indeholder artikler om emner, der har været særligt aktuelle i 2020.

Læs eksempelvis en artikel om det indførte påbud om at bære mundbind som følge af COVID-19. Nævnet har modtaget flere sager om forskelsbehandling på grund af handicap i relation til mundbindskravet. Sagerne omhandler typisk personer, der er blevet afvist fra f.eks. restauranter, da de ikke ville eller kunne bære mundbind. I artiklen er der gengivet et resumé af en sag om mundbind, som nævnet har afgjort i 2020.

I 2020 har Ligebehandlingsnævnet svaret på en høring om foreslåede ændringer af blandt andet ligestillingsloven og forskelsbehandlingsloven. Lovforslaget vil medføre en udvidelse af nævnets kompetence, således at nævnet kan behandle klager over forskelsbehandling på grund af seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika både inden for og uden for arbejdsmarkedet. I beretningen har vi skrevet en artikel om lovforslaget.

I beretningen kan du derudover læse artikler om blandt andet offentlige institutioners tilpasningsforpligtelse og om status på handicapdiskriminationsloven 2,5 år efter dens ikrafttræden. 

Sidst opdateret 17.05.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring