Gå til indhold

Ankestyrelsen har fået en ny database med principmeddelelser

Databasen byder på en række nye og forbedrede søgemuligheder og er lavet i samarbejde med vores eksterne interessenter.

Databasens indhold
Ankestyrelsen udsender og offentliggør visse afgørelser i anonymiseret form som principmeddelelser. En principiel afgørelse er en bindende retskilde, som kommunerne, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring mv. skal anvende ved afgørelser i tilsvarende sager. Den nye database indeholder alle Ankestyrelsens principmeddelelser.

Nye søgemuligheder
I den nye database er principmeddelelserne opdelt efter førsteinstanser fx Udbetaling Danmark, Kommuner eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Dermed bliver det nemmere for vores mange brugere at finde frem til principmeddelelser inden for et bestemt område. Samtidig er det nu også muligt at søge på bestemte lovområder og paragraffer. Og derudover giver fritekstsøgningen mulighed for at søge på alt i meddelelsen – og ikke kun titel, emneord, som i den tidligere database.

Fokus på interessenternes behov

Den nye database er blevet til i et samarbejde mellem Ankestyrelsens eksterne interessenter, Ankestyrelsens digitaliseringskontor og en ekstern leverandør.

I arbejdet med at udvikle databasen har vi haft fokus på, at den skal indeholde de funktioner, som giver mest værdi for vores interessenter. Vi har derfor fået bistand af eksterne brugere, som har set en prototype af databasen og har kommenteret på oplevelsen af søgefunktioner, overskuelighed osv. 

Disse input er taget med i den endelige udformning af databasen.

Gå til databasen

Sidst opdateret 13.10.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring