Gå til indhold

Ny vejledning til kommunale sagsbehandlere: Hvad er en afgørelse?

En ny vejledning om afgørelsesbegrebet skal hjælpe kommunale sagsbehandlere i sagsbehandlingen. Samtidig kan vejledningen bruges som rettesnor for, hvornår en borger kan klage over en kommunes afgørelse til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen har i dag offentliggjort en ny vejledning om afgørelsesbegrebet. I vejledningen kan kommunale sagsbehandlere få hjælp til at vurdere, hvornår der i en sag er tale om en afgørelse, om procesledende beslutninger eller faktisk forvaltningsvirksomhed. 

Samtidig er vejledningen en rettesnor for, hvornår en kommune træffer en afgørelse, som en borger kan klage over til Ankestyrelsen. Formålet med vejledningen er at bidrage til at skabe en fælles forståelse af afgørelsesbegrebet. 

Vejledningen indeholder et generelt afsnit om, hvad en afgørelse er, herunder hvilke beslutninger der er afgørelser, og hvilke der ikke er. Denne definition af en afgørelse gælder i forhold til alle bestemmelser. 

Vejledningen er lavet med udgangspunkt i voksenhandicapområdet, hvor den også er afprøvet. Vejledningen indeholder således en række afsnit om afgørelser inden for bestemte bestemmelser i serviceloven på voksenhandicapområdet, men den kan anvendes på andre områder, hvor afgørelsesbegrebet er relevant. 

Vejledningen er udarbejdet som led i et projekt mellem Ankestyrelsen, KL og Social- og Ældreministeriet på baggrund af Økonomiaftalen for 2019 og 2020.

Sidst opdateret 02.06.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring