Gå til indhold

Ny undersøgelse: Støtte efter servicelovens § 54 til forældre, hvis barn er blevet anbragt

Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes praksis for at iværksætte støtte til forældre, hvis barn er blevet anbragt, herunder indholdet af den støtte, som forældre modtager efter servicelovens § 54.

Undersøgelsen viser, at forældre til anbragte børn ikke altid får bevilget den støtte af kommunen, som de har ret til. Dette kan der være mange årsager til, og i rapporten beskriver vi hvilke faktorer, der kan have indflydelse på, om der bevilges støtte til forældrene. Vi beskriver også både kommuners og forældres oplevelse af, om støtten virker, og hvad den kan bidrage med i anbringelsesforløbet.

Vi har lavet undersøgelsen på foranledning af Social- og Ældreministeriet, som har bestilt en undersøgelse af, om forældre bevilges støtteperson efter servicelovens §54 og/eller nogle af de andre støttemuligheder, der ligger i denne paragraf. I undersøgelsen indgår der desuden et særskilt fokus på forældrehandleplaner.

Undersøgelsen belyser:

  • Bliver der i anbringelsessager bevilget støtteperson til forældre jf. § 54, stk. 1, og hvis ikke, hvorfor ikke?
  • Bliver der i anbringelsessager bevilget støtte til forældre jf. § 54, stk. 2, og i givet fald hvilken type af støtte?
  • Hvilke hensyn vægter kommunen i deres vurdering af behovet for støtte efter § 54, stk. 2?
  • Hvad er afgørende for, om der bevilges støtte og – i givet fald – hvilken type af støtte efter § 54, stk. 2, der tilbydes forældrene?
  • Bliver der udarbejdet en forældrehandleplan?
  • Hvordan og i hvilket omfang bliver der fulgt op på støtten til forældrene?
  • Hvad er erfaringerne med brug af støtteperson og iværksættelse af anden støtte til forældrene under en anbringelse?

Rapporten er baseret på spørgeskemabesvarelser fra kommuner, interview med kommunale sagsbehandlere, interview med forældre til anbragte børn eller unge og analytisk gennemgang af anbringelsessager.

Hent undersøgelsen

Sidst opdateret 22.04.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring