Gå til indhold

Ny undersøgelse: Kommunernes arbejde med at sikre boliger til borgere i hjemløshed

I en ny undersøgelse har Ankestyrelsen undersøgt, hvordan kommunerne arbejder med at sikre boliger til borgere i hjemløshed, som opholder sig på boformer efter servicelovens § 110.

Social- og Ældreministeriet har bestilt undersøgelsen, som blandt andet viser, at 7 ud af 10 borgere på landets § 110-boformer er parate til at flytte i egen bolig og kun venter på at få tilbudt en passende bolig med den eventuelt nødvendige støtte.

Undersøgelsen viser også, hvordan forskellige måder at bruge kommunal anvisning på, har betydning for, hvor mange relevante boliger kommunen har at anvise til borgerne.

Sidst opdateret 12.07.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring