Gå til indhold

Ny undersøgelse: Visitation til døgnbehandling for stofmisbrug – Eksempler på kommuners praksis

Ankestyrelsen har undersøgt fem kommuners praksis og overvejelser, når de visiterer voksne borgere til døgnbehandling for stofmisbrug.

I undersøgelsen har vi set nærmere på fem kommuners arbejdsgange, når de afdækker borgerens støttebehov og visiterer til døgnbehandling.

Undersøgelsen viser, hvilke hensyn kommunerne tager, når de skal finde et konkret døgnbehandlingstilbud til borgeren. I undersøgelsen beskriver vi desuden kommunernes praksis for opfølgning og personrettet tilsyn. 

Undersøgelsen er bestilt af Social- og Ældreministeriet og indgår i ministeriets evaluering af det specialiserede socialområde. 

Sidst opdateret 25.08.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring