Gå til indhold

Nyt nyhedsbrev fra det kommunale tilsyn

Det kommunale tilsyn er klar med nyhedsbrevet for november 2021 med 13 nye udtalelser.

I nyhedsbrevet kan du blandt andet læse om, at de nyvalgte kommunalbestyrelser og regionsråd skal snart holde konstituerende møder. I den anledning har Ankestyrelsen i sit nyhedsbrev fremhævet to telefonnotater. De handler om samspillet med konstituering og styrelsesvedtægt.

I nyhedsbrevet kan du også læse en udtalelse om en kommunes kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler. Kvalitetsstandarden var ikke lovlig, fordi det fremgik af den, at der kunne ske udskiftning af ortopædisk fodtøj hver 18. måned.

En anden udtalelse i nyhedsbrevet handler om glukosemålere. En kommune må ikke indkøbe og sælge glukosemålere til borgere, der ikke kan få bevilget en glukosemåler.

Læs alle 13 udtalelser om:

 • Konstituering i henhold til styrelsesvedtægt, der ikke var endeligt vedtaget
 • Konstituering i andre udvalg end dem, der fremgik af styrelsesvedtægten
 • En kommune kunne bevare rådigheden i et selskab, der skulle producere varme til kommunens eget brug
 • Fritagelse for hvervene som 1. og 2. viceborgmester og besættelse af de ledigblevne pladser
 • En kommunes anlægstilskud og lånegaranti til en fond
 • En kommune kunne ikke indkøbe og sælge glukosemålere til borgere, der ikke var berettiget til bevilling af en glukosemåler
 • En kommune kunne ikke købe aktier i et aktieselskab, der ejede og bortforpagtede landbrugsjord
 • En kommune kunne ikke støtte etablering af et pant- og retursystem for glasflasker med henblik på genpåfyldning
 • En kommune kunne støtte en undersøgelse med henblik på opsætning af et blåmuslingeanlæg
 • En ø-kommune kunne ikke give tilskud til unge, der tog en ungdomsuddannelse på øen
 • Kvalitetsstandard for kropsbårne hjælpemidler – ortopædisk fodtøj
 • En kommunes mulighed for at undlade regulering af lejen for kolonihaver
 • Undladelse af at indkalde af suppleanter eller afholde suppleringsvalg til skolebestyrelse og skoleleders beslutning om skolestruktur

Du kan læse hele det nye nyhedsbrev her

Ønsker du fremover at modtage Ankestyrelsens nyhedsbreve kan du tilmelde dig her

Sidst opdateret 19.11.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring