Gå til indhold

November 2023

I ’Nyt om Beskæftigelse’ kan du blandt andet læse den seneste principmeddelelse fra Ankestyrelsen og en artikel, hvor vi vejleder kommunerne i vurdering af sager om tilbagebetaling af hjælp på grund af uforsvarlig økonomi. God læselyst.

Ankestyrelsens principmeddelelse 23-23 om kontanthjælp – formue – ejerbolig – sommerhus - friværdi – lån – sameje – tinglyst gavebrev

Principmeddelelsen har til formål at give et samlet billede af den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, og som fortsat gælder. Meddelelsen omskriver og samler offentliggjort praksis om formue i fast ejendom og er en sammenskrivning af O-32-98, A-42-02, A-43-02, A-21-07 og 166-09. Principmeddelelsen indeholder ikke nyt. Den praksis, som Ankestyrelsen tidligere har slået fast principielt, gælder således fortsat på tidspunktet for offentliggørelsen af denne principmeddelelse. 

læs hele principmeddelelsen her

Ankestyrelsens statistik over kritik af formelle sagsbehandlingsfejl i 2022

Ankestyrelsen har siden starten af 2017 registreret, om førsteinstanserne overholder de formelle regler for sagsbehandling. Ankestyrelsen skal som ankemyndighed bidrage til, at førsteinstanserne overholder reglerne, når de afgør sager. 

Læs publikationen her

Ankestyrelsen anker dom til landsretten

Ankestyrelsen har den 25. oktober 2023 besluttet at anmode procesbevillingsnævnet om tilladelse til at anke Retten i Koldings dom af 11. oktober 2023 om dispensation for overskridelse af en frist i sygedagpengeloven til Vestre Landsret.

Læs nyheden her

Sådan skal sager om tilbagebetaling pga. uforsvarlig økonomi i aktivlovens forstand behandles

Ankestyrelsens principmeddelelse 14-23 fastslår, at aktivlovens regler om tilbagebetaling af hjælp pga. uforsvarlig økonomi ikke kan bruges, hvis en borger har brugt midler, der er undtaget fra at skulle bruges til forsørgelse. Principmeddelelsen behandler desuden spørgsmålet om, hvornår en borger ved eller bør vide, at vedkommende vil få brug for hjælp.

Læs artiklen her

Sidst opdateret 23.11.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring