Gå til indhold

Februar 2023

I Nyt om Beskæftigelse giver vi dig en oversigt over det, der rører sig på Beskæftigelsesområdet lige nu. Du kan bl.a. gå ombord i en lang række nye og spændende praksisnotater. Du kan også læse om vores kurser på området, som ligeledes er højt faglige og relevante. God læselyst!

Minianalyse: Kommunerne aftaler præcise formål ved virksomhedspraktik
Denne minianalyse sammenholder viden fra to tidligere undersøgelser om virksomhedspraktik samt nye tal på området. Den viser, at kommunerne i vid udstrækning får aftalt det præcise formål med praktikken.

Hent publikationen

Praksisnotat om beskæftigelseskrav
Notatet behandler sygedagpengelovens regler om beskæftigelseskrav. Retten til udbetaling af sygedagpenge er betinget af, at beskæftigelseskravet er opfyldt. Vi har kigget på sager, der handler om sygedagpengelovens §§ 32, stk. 1, nr. 1 og/eller 2 og 34.

Efter stk. 1., nr. 1 skal kommunen udbetale sygedagpenge til en lønmodtager, hvis vedkommende har været i beskæftigelse i mere end 240 timer inden for en nærmere angivet tidsramme. Og efter stk.1, nr. 2, skal kommunen udbetale sygedagpenge til en lønmodtager, hvis vedkommende ellers ville have været berettiget til fx arbejdsløshedsdagpenge. Vi kigger også på et par sager, der handler om udbetaling af sygedagpenge fra kommunen efter en arbejdsskade.

Læs notatet her

Praksisnotat om lønmodtageres anmodning om sygedagpenge og selvstændige erhvervsdrivendes anmeldelse af sygefravær
Vi fortæller om Ankestyrelsens praksis i sager om anmodning om sygedagpenge og anmeldelse af sygefravær, hvor der særligt skal tages stilling til, om der er grundlag for dispensation. Det kan fx ske, når en lønmodtager anmoder kommunen om sygedagpenge for sent eller en selvstændig erhvervsdrivende anmelder sygefravær for sent overfor kommunen.

Læs notatet her

Praksisnotat om arbejdsgivers anmeldelse af sygefravær og anmodning om refusion
Vi fortæller om Ankestyrelsens praksis i sager om arbejdsgivers anmeldelse af fravær og anmodning om refusion, hvis medarbejderen har fravær på grund af sygdom, jf. sygedagpengelovens §§ 40 og 59.

Læs notatet her

Praksisnotat om revurdering og forlængelse
I praksisnotatet kan du læse om sygedagpengelovens regler om revurdering og forlængelse. Udbetaling af sygedagpenge ophører som udgangspunkt, når der i de seneste 9 måneder er udbetalt sygedagpenge i sammenlagt 22 uger. Det kaldes også revurderingstidspunktet. I sager om revurdering og forlængelse ser vi på, om der på revurderingstidspunktet kan ske forlængelse af udbetalingen af sygedagpenge.

Læs notatet her

Praksisnotat om ressourceforløb
Notatet handler om en aktiv beskæftigelsesindsats bl.a. om rehabiliteringsplan, ressourceforløb og ressourceforløbsydelse, og det kommer bl.a. ind på, at personer i ressourceforløb har ret til en personlig jobformidler. På temamødet den 17. november 2022 så Ankestyrelsen på 38 sager om ressourceforløb.

Læs notatet her

Praksisnotat om førtidspension
Notatet kommer bl.a. ind på alderskrav og de store krav til dokumentation, der er, før en borger kan indgå i et forløb om førtidspension. På temamødet den 15. november 2022 blev behandlet mødesager om førtidspension, som er beskrevet i Lov om social pension.

Læs notatet her

Praksisnotat om sanktion efter aktivlovens § 36
I praksisnotatet kan du læse om, hvornår en borger kan sanktioneres for at udeblive fra tilbud, herunder rimelige grunde til at udeblive fra tilbud.
Sanktionsreglernes formål er at sikre, at borgere, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, opfylder betingelsen om at stå til rådighed.

Læs notatet her

Praksisnotat om sanktion efter aktivlovens § 39 stk. 1 nr. 4
I notatet siger vi på, hvornår kommunen kan sanktionere en borger, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse i den situation, hvor en person undlader at give meddelelse om sygdom til jobcentret eller arbejdsgiveren (aktivlovens § 39, stk. 1, nr. 4). Sanktionsreglerne skal sikre, at borgere opfylder betingelserne om at stå til rådighed.

Læs notatet her

Ankestyrelsens principmeddelelse 42-22 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - selvforsørgelses- og hjemrejseydelse - overgangsydelse - sanktioner - sygemelding – sygdomsperiode
Principmeddelelsen fastslår, at hvis en borger ikke sygemelder sig til jobcentret, når borger udebliver fra et tilbud på grund af sygdom, skal der ske nedsættelse af borgers hjælp til forsørgelse. Principmeddelelsen fastslår også, at en borger kun kan sanktioneres for ikke at meddele sygdom til jobcenteret.

Der er ikke hjemmel til at sanktionere en borger for ikke at sygemelde sig til tilbudsstedet. Kommunen kan fastsætte konkrete retningslinjer for, hvordan borger skal sygemelde sig, for eksempel hvilket telefonnummer borger skal ringe til og på hvilket tidspunkt. Hvis borger ikke sygemelder sig til jobcenteret på den af kommunen angivne måde, kan kommunen pålægge borger en sanktion for mangelfuld sygemelding.

Kommunens retningslinjer om sygemelding skal være fastsat inden for lovens rammer. Principmeddelelsen ændrer Ankestyrelsens praksis i forhold til, hvem borger er forpligtet til at sygemelde sig til, hvis borger udebliver fra et tilbud på grund af sygdom.

Læs principmeddelelsen her

Ankestyrelsens praksisnotat om sanktion efter aktivlovens § 39 stk. 1 nr. 4
Notatet handler om sanktion for manglende meddelelse af sygdom. I praksisnotatet kan du blandt andet læse, hvem man skal sygemelde sig til, når man er i tilbud og ikke kan møde på grund af sygdom (Aktivlovens § 39, stk. 1, nr. 4).
Sanktionsreglerne skal sikre, at borgere, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, opfylder betingelserne om at stå til rådighed.

Læs notatet her

Kurser og læring

Åbne online dialogmøder på beskæftigelsesområdet for kommunerne – gratis deltagelse
Ankestyrelsen inviterer igen til virtuelle dialogmøder i 2023 om den nyeste praksis inden for sygedagpenge, jobafklarings- og ressourceforløb, fleksjob, førtidspension og kontanthjælp.

Dialogmøderne er for faglige ledere/fagkoordinatorer i kommunernes jobcentre og ydelseskontorer, som gerne vil opdateres på den nyeste praksis inden for beskæftigelsesområdet.

Dialogmøderne vil så vidt muligt være tematiseret, og temaerne for det enkelte dialogmøde vil kunne ses i vores kursuskatalog i Plan2Learn senest 10 dage før mødet. Når temaerne for dialogmødet er offentliggjort i kursuskataloget, kan du se og tilmelde dig dialogmødet. Du kan tilmelde dig dialogmødet indtil dagen før.

Tidspunkterne for dialogmøderne er fastlagt, og det betyder, at du allerede nu kan sørge for at afsætte tid til dialogmøderne i din kalender. Møderne afholdes via Teams den 16. marts, den 20. juni, den 19. september og den 7. december 2023 mellem kl. 13.00-15.00. Du kan se og tilmelde dig dialogmøderne i vores kursuskatalog, så snart de er publiceret.

Vil du vide mere om reglerne og Ankestyrelsens praksis på beskæftigelsesområdet, kan du tilmelde dig Ankerstyrelsens kurser.

Her er et udpluk:
Den 19. april 2023 Online halv dag: Sygedagpengelovens beskæftigelseskrav

Den 18. april 2023 i København: Grundkursus om betingelserne for at sanktionere en borger efter reglerne i aktivlovens §§ 35-44a

Den 25. april 2023 i Vejle: Grundkursus om betingelserne for at sanktionere en borger efter reglerne i aktivlovens §§ 35-44

Den 31. maj 2023 Online halv dag: Sygedagpengelovens regler om revurdering og forlængelse - § 27

Den 5. september 2023 i København: Fleksløntilskud

Den 12. september 2023 i Vejle: Fleksløntilskud

Den 3. oktober 2023 i København: Ressourceforløb, fleksjob og førtidspension

Den 10. oktober 2023 i Vejle: Ressourceforløb, fleksjob og førtidspension

Se hele kursuskataloget

Sidst opdateret 10.03.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring